Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. lokakuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Viisumipolitiikka: Komissio haluaa tehostaa keskeyttämismekanismia

Border control

Komissio ehdottaa tänään viisumivapauden keskeyttämismekanismin tarkistamista.

Viisumivapaa matkustaminen tuo merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia etuja ja edistää matkustus- ja matkailualaa. Nämä edut koituvat sekä EU-maiden että kumppanimaiden hyödyksi. Viisumipolitiikka on tärkeä väline myös EU:n ja kumppanimaiden yhteistyössä.

Geopoliittisen tilanteen muuttuminen on kuitenkin synnyttänyt uusia viisumivapaaseen matkustamiseen liittyviä haasteita, joihin vastaamiseen EU:lla on oltava tarvittavat valmiudet. Viisumivapautta käytetään yhä useammin väärin. Jos viisumivapauden piiriin kuuluvan maan viisumipolitiikka ei ole yhdenmukainen EU:n viisumipolitiikan kanssa, tätä voidaan käyttää hyväksi laittomissa maahantuloissa. Lisäksi voidaan mainita sijoittajien kansalaisuusjärjestelyt, joita on käytössä joissakin maissa, sekä hybridiuhat, kuten valtion tukema muuttoliikkeen välineellistäminen.

Jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata nopeammin ja päättäväisemmin, komissio ehdottaa tänään viisumivapauden keskeyttämismekanismin tarkistamista. Puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti ennen 20. maaliskuuta 2023 pidettyä Eurooppa-neuvostoa, että EU sitoutuu tehostamaan viisumivapauden keskeyttämismekanismia ja viisumivapauden piiriin kuuluvien maiden valvontaa.

Ehdotukseen liittyy kuudes viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukainen kertomus.

I. Viisumivapauden keskeyttämismekanismin tehostaminen

Tällä hetkellä mekanismi voidaan käynnistää vain erityistapauksissa esim. silloin, kun laiton muuttoliike lisääntyy äkillisesti ja merkittävissä määrin tai kun tilanteeseen liittyy turvallisuusriski. Ehdotetun tarkistuksen myötä

  • viisumivapauden keskeyttämismekanismin käynnistämistä voidaan perustella myös sillä, että viisumipolitiikka ei ole viisumivapauden piiriin kuuluvassa maassa riittävän yhdenmukainen EU:n viisumipolitiikan kanssa tai että kyseessä on hybridiuhka tai sijoittajien kansalaisuusjärjestelyn soveltaminen;
  • nykyisen menettelyn kestoa pidennetään, jotta korjaaville toimille jäisi enemmän aikaa. Käyttöön otetaan uusi kiireellinen menettely, jotta voitaisiin reagoida nopeammin esim. sellaisiin tilanteisiin, joissa tulijoiden määrä kasvaa merkittävästi tai joihin liittyy turvallisuusuhka;
  • komission seuranta- ja raportointivelvoitteita laajennetaan suhteessa viisumivapauden saaneisiin maihin, joiden osalta uhkia on havaittu.

II. Kuudes viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukainen kertomus

Komissio on vuodesta 2017 lähtien laatinut viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaisia vuosikertomuksia. Kuudennessa kertomuksessa käsitellään niitä Länsi-Balkanin maita ja itäisen kumppanuuden maita, joiden kanssa on käyty vuoropuhelua viisumivapaudesta, sekä niitä Tyynenmeren ja Karibian maita, joilla on käytössä sijoittajien kansalaisuusjärjestelyjä.

Kertomuksen mukaan kaikkien kahdeksan maan on toteutettava lisätoimia saattaakseen viisumipolitiikkansa EU:n viisumipolitiikan mukaiseksi ja pyrittävä estämään perusteettomia turvapaikkahakemuksia. Lisätoimia tarvitaan myös laittoman muuttoliikkeen ehkäisemiseksi sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi. Kertomuksessa tuodaan myös esiin komission huoli sijoittajien kansalaisuusjärjestelyistä, jotka helpottavat viisumivapaata pääsyä EU:hun.  

Komissio jatkaa myös kaikkien viisumivapauden piiriin kuuluvien kolmansien maiden valvontaan sovellettavan uuden lähestymistavan täytäntöönpanoa, josta se ilmoitti toukokuussa 2023 antamassaan tiedonannossa. Kyseisen valvontaprosessin tulosten perusteella komissio jatkaa raportointia viisumivapauden piiriin kuuluvien kolmansien maiden muuttoliike- ja turvallisuushaasteista.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat nyt komission ehdotuksesta viisumivapauden keskeyttämismekanismin tarkistamisesta.

Komissio raportoi edelleen Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa. Viisumivapautta koskeviin vaatimuksiin liittyvien näkökohtien seuranta sisältyy edelleen komission vuotuiseen laajentumispakettiin ja tarvittaessa EU:n jäsenyysneuvotteluihin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4961

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Edustuston päällikkö
Maria Blässar
puh. 040 545 8114
maria [dot] blassaratec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]blassar[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Kansalaisviestinnän päällikkö
Kati Laitinen
puh. 050 472 6837
kati [dot] laitinenatec [dot] europa [dot] eu (kati[dot]laitinen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. lokakuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto