Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké30 mars 2022Representationen i Finland

Den gröna given: Nya förslag ska få hållbara produkter att bli norm och göra EU mer resursoberoende

Kiertotalous

EU-kommissionen har lagt fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given som ska få hållbara produkter att bli norm. Lagpaketet ska även främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i samband med den gröna omställningen. Kommissionen föreslår nya regler som ska göra nästan alla fysiska varor på EU-marknaden mer miljövänliga, cirkulära och energieffektiva under hela deras livscykel. Samtidigt presenterade kommissionen en ny strategi som ska göra textilier mer hållbara, reparerbara, återanvändbara och återvinningsbara, motverka ”snabbmode”, textilavfall och destruktion av osålda textilier samt se till att de tillverkas med full respekt för sociala rättigheter. Ett tredje kommissionsförslag syftar till att främja den inre marknaden för byggprodukter och se till att det befintliga regelverket är lämpligt för att uppnå hållbarhets- och klimatmålen när det gäller den bebyggda miljön. Därutöver innehåller paketet ett förslag om nya regler för att ge konsumenter mer inflytande under den gröna omställningen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2013

Översikt

Publiceringsdatum
30 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland