Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké17 februari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU investerar över 110 miljoner euro i Life-projekt för miljö och klimat i elva EU-länder – ett finländskt Life-projekt tilldelas närmare 12 miljoner euro

EU investoi yli 110 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastoalan Life-hankkeisiin

EU-kommissionen har tillkännagett en investering på över 110 miljoner euro i integrerade projekt för miljö- och klimatskydd inom Life-programmet, som valts ut efter en ansökningsomgång för 2020. Finansieringen kommer att stödja nya stora miljö- och klimatprojekt i elva EU-länder, däribland Finland. De övriga tio medlemsländerna som har tilldelats finansiering för nya Life-projekt är Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen och Slovenien. Projekten bidrar till den gröna återhämtningen från coronapandemin och stöder den europeiska gröna givens mål att göra EU klimatneutralt och nollföroreningsfritt senast 2050. Det finländska projektet LIFE-IP BIODIVERSEA tilldelas närmare 12 miljoner euro. Projektet syftar till att skydda den biologiska mångfalden i Östersjön genom åtgärder som ska minska de negativa effekterna av människans verksamhet på land och till havs. Inom projektet LIFE IP BIODIVERSEA undersöker man människans inverkan på den marina naturen och samlar in information som ska bidra till att skydda de naturtyper och arter som är i mest akut behov av skydd. Projektteamet leds av Forststyrelsen. Läs mer om LIFE IP BIODIVERSEA-projektet på svenska på Forststyrelsens webbplats.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!bc4myg

Översikt

Publiceringsdatum
17 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland