Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote17. helmikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Vihreän kehityksen ohjelma: EU:lta yli 110 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastoalan Life-hankkeisiin 11 EU-maassa

EU investoi yli 110 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastoalan Life-hankkeisiin

Komissio ilmoitti tänään yli 110 miljoonan euron rahoituksesta Life-ohjelman integroituihin ympäristö- ja ilmastonsuojeluhankkeisiin. Suomalaiselle LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeelle myönnetään lähes 12 miljoonaa euroa.

Komissio ilmoitti tänään yli 110 miljoonan euron investoinnista Life-ohjelman integroituihin ympäristö- ja ilmastonsuojeluhankkeisiin, jotka valittiin vuoden 2020 ehdotuspyynnön perusteella. Rahoituksella tuetaan uusia merkittäviä ympäristö- ja ilmastohankkeita 11 EU-maassa – Alankomaissa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ranskassa, Sloveniassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekissä ja Virossa. Hankkeilla edistetään vihreää elpymistä covid-19-pandemiasta ja tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita tehdä EU:sta ilmastoneutraali ja saasteeton vuoteen 2050 mennessä. Ne ovat esimerkkejä toimista, joilla pyritään toteuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian sekä kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu Itämerellä (LIFE-IP BIODIVERSEA) -hanke

Itämereen Suomen rannikon edustalla kohdistuu yhä enemmän ihmisen toiminnasta johtuvia paineita. LIFE-IP BIODIVERSEA -hankkeella parannetaan EU:n politiikan täytäntöönpanoa Suomen suojelluilla merialueilla. Hankkeen toimilla lievennetään ihmisen toiminnasta maalla ja merellä aiheutuvia haittavaikutuksia, jotka uhkaavat meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuutta, luontotyyppejä ja kriittisiä lajeja. Hankeryhmää koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeen tarkoituksena on tutkia niitä ihmisten aiheuttamia paineita, jotka eniten vaikuttavat meriympäristöön, ja kerätä tietoa, jonka avulla toimia voidaan kohdentaa suojelua kiireellisimmin tarvitseviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Hankkeessa seurataan suojeltujen merialueiden monimuotoista luontoa, suojellaan meren arkeologista perintöä, rajoitetaan vedenalaista melua, vähennetään merten roskaantumista ja parannetaan suojeltujen merialueiden kansallisen verkoston hallinnointia. Metsähallituksen tiedote

Tausta

Life-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Vuodesta 1992 alkaen siitä on rahoitettu yli 5 500:aa hanketta eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella. Komissio on lisännyt Life-ohjelman rahoitusta lähes 60 % kaudella 2021–2027. Rahoituksen kokonaismäärä on nyt 5,4 miljardia euroa. Life jakautuu nykyisellään neljään alaohjelmaan: luonto ja luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Life-ohjelmasta rahoitetaan integroituja hankkeita. Näillä hankkeilla tuetaan EU:n ympäristö- ja ilmastolainsäädännön ja -politiikan täytäntöönpanoa yhden tai useamman alueen tasolla sekä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Integroidut hankkeet auttavat jäsenmaita noudattamaan EU-lainsäädäntöä kuudella alalla, jotka ovat luonnonsuojelu, vesi, ilma, jätehuolto, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.


Integroiduissa hankkeissa jäsenmaat voivat yhdistellä EU-rahoituslähteitä, kuten maatalous-, rakenne-, alue- ja tutkimusrahastoja, sekä kansallisia varoja ja yksityisiä investointeja. Kaiken kaikkiaan 11 hankkeen odotetaan houkuttelevan yli 10 miljardia euroa täydentävää rahoitusta, mikä moninkertaistaa käytössä olevat resurssit Lisätietoa 11 integroidusta hankkeesta esitetään lyhyissä kuvauksissa.

Lisätietoa

Liite – Hankekuvaukset

Life-ohjelma

Life-ohjelman integroidut hankkeet

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_864

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. helmikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto