Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli22. kesäkuuta 2020Suomen-edustusto

Verkon vihapuheen torjunta on ollut tuloksellista

Komissio julkisti tulokset tuoreimmasta arvioinnistaan, jossa se tarkasteli verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen tehokkuutta. Tulokset ovat myönteisiä, sillä verkkoalustat arvioivat 24 tunnin kuluessa jo 90...

Euroopan komissio julkisti tänään tulokset viidennestä arvioinnista, jossa se tarkasteli verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjuntaa koskevien, vuonna 2016 annettujen käytännesääntöjen tehokkuutta.

Tulokset ovat kaiken kaikkiaan myönteisiä.

Verkkoalustat arvioivat ilmoitetusta sisällöstä nyt jo 90 prosenttia 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, kun vuonna 2016 vastaava luku oli vain 40 prosenttia.

Vuonna 2020 laittomaksi katsotusta vihapuheesta poistettiin 71 prosenttia, kun vuonna 2016 siitä poistettiin vain 28 prosenttia.

Keskimääräinen poistamisprosentti on pysynyt samoissa lukemissa kuin edellisissä arvioinneissa, mikä osoittaa, että alustat kunnioittavat edelleen sananvapautta ja välttävät poistamasta sisältöä, jota ei ehkä voida pitää laittomana vihapuheena.

Alustat antoivat palautetta 67,1 prosenttiin saamistaan ilmoituksista. Tämä on enemmän kuin edellisellä seurantakierroksella, jolloin vastaava osuus oli 65,4 prosenttia. Kuitenkin vain Facebook vastaa käyttäjille järjestelmällisesti, ja kaikkien muiden alustojen olisi parannettava toimintaansa tässä suhteessa.

Alustojen olisi myös edelleen parannettava avoimuutta ja käyttäjille annettavaa palautetta.

Niiden olisi lisäksi varmistettava, että ilmoitettua sisältöä arvioidaan eri ajankohtina yhdenmukaisesti.

Käytännesääntöjen arvioinnista saatujen tulosten perusteella pyritään vahvistamaan toimia laittomaan verkkosisältöön puuttumiseksi. Tulokset otetaan huomioon tulevassa digitaalisia palveluja koskevassa säädöspaketissa. Komissio on käynnistänyt äskettäin pakettia koskevan julkisen kuulemisen.

Lisäksi komissio pyrkii edelleen edistämään vuoropuhelua it-yritysten ja ruohonjuuritasolla toimivien kansalaisjärjestöjen välillä laittoman vihapuheen torjumiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1134

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto