Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké13 juni 2022Representationen i Finland

Statligt stöd: EU-kommissionen godkänner ett finländskt program till ett värde av 500 miljoner euro för att stödja företag med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

EU:n ja Ukrainan liput

EU-kommissionen har godkänt ett finländskt program för företagsstöd som uppgår till 500 miljoner euro. Syftet med programmet är att stödja de företag som drabbats av den kris som har uppstått till följd av Rysslands invasion av Ukraina och av de konsekvenser som de införda sanktionerna har medfört. Stödprogrammet är öppet för företag av alla storlekar och inom olika sektorer, bortsett från finanssektorn, primärjordbruk, vattenbruk och fiske. Stödet får uppgå till högst 400 000 euro per stödmottagare och det kommer att beviljas senast den 31 december 2022. Det finländska programmet för företagsstöd godkändes inom ramen för den tillfälliga krisramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina, vilken antogs av EU-kommissionen den 23 mars 2022. Enligt den tillfälliga krisramen godkänns denna typ av statligt stöd, när det förekommer en allvarlig störning i EU:s ekonomi.

Läs mer (på engelska): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3686

Översikt

Publiceringsdatum
13 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland