Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote15. heinäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Valtiontuki: Komissio hyväksyi Suomen 2 miljardin euron tukiohjelman

EU:n ja Ukrainan liput

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen 2 miljardin euron laina- ja takausjärjestelmän, jolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja suuria yrityksiä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tukiohjelma hyväksyttiin komission 23. maaliskuuta 2022 vahvistamien tilapäisten kriisipuitteiden nojalla. Ne perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jossa sallitaan tämänkaltainen valtiontuki, kun EU:n taloudessa esiintyy vakavia häiriöitä.

Suomen tukiohjelma

Suomi ilmoitti komissiolle tilapäisten kriisipuitteiden mukaisesta 2 miljardin euron tukiohjelmasta, josta pk-yritykset ja suuret yritykset saavat likviditeettitukea Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Tämä on jatkoa Suomen maatalousalan tukitoimenpiteelle, jonka komissio hyväksyi 20. toukokuuta 2022 (SA.102914), ja toiselle eri aloilla toimivien yritysten tukemiseen tarkoitetulle toimenpiteelle, jonka komissio hyväksyi 13. kesäkuuta 2022 (SA.103159).

Tässä toimenpiteessä tuki myönnetään i) korkotuettuina lainoina, ja ii) valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n antamina lainojen takauksina.

Toimenpide on avoinna eri aloilla toimiville yrityksille, joihin tämänhetkinen geopoliittinen kriisi vaikuttaa, lukuun ottamatta i) maataloustuotteiden alkutuotantoa ja metsätaloutta, Ii) rakennusyrityksiä, jotka toimivat myös rakennuttajina, ja iii) rahoituslaitoksia.

Komissio katsoi Suomen ohjelman täyttävän kriisiajan tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistetut edellytykset. Erityisesti i) lainojen ja takausten kesto ei ylitää kuutta vuotta, ii) korot ja takauspalkkiot ovat kriisiajan tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistettujen vähimmäistasojen mukaisia, ja iii) lainat ja takaukset myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2022.

Komissio totesi Suomen toimenpiteen olevan tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen Suomen taloudessa vallitsevan vakavan häiriön poistamiseksi. Näin ollen se täyttää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja tilapäisissä kriisipuitteissa asetetut edellytykset.

Tällä perusteella komissio hyväksyi tukiohjelman EU:n valtiontukisääntöjen nojalla.

Tausta

Venäjän hyökättyä Ukrainaan komissio hyväksyi 23. maaliskuuta 2022 kriisiajan tilapäiset valtiontukipuitteet, jotta EU-maat voisivat tukea taloutta hyödyntämällä EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_4534

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. heinäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto