Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel30 september 2020Representationen i Finland

Ett nytt europeiskt forskningsområde för att stödja återhämtningen i EU

I dag antar EU-kommissionen ett meddelande om ett nytt europeiskt område för forskning och innovation. Detta kommer att ge bättre förutsättningar för forskning och innovation i Europa, påskynda EU:s klimatomställning och befästa EU:s ledande...

I meddelandet om ett nytt europeiskt område för forskning och innovation presenteras fyra strategiska mål.

För det första prioriteras investeringar och reformer inom forskning och innovation. Målet att investera 3 % av BNP i EU-forskning och innovation förstärks ytterligare. Det fastslås även att 5 % av medlemsländernas offentliga forskningsanslag senast 2030 bör avsättas till gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram och europeiska partnerskap, vilket ska främja samarbete mellan EU-länderna och säkerställa att nationella åtgärder samverkar.

För det andra ska tillgången till forskningsanläggningar och forskningsinfrastruktur av hög kvalitet förbättras för forskare i hela EU.

För det tredje ska resultaten överföras till ekonomin för att främja privata investeringar och kommersiell tillämpning av forskningsresultat och stärka EU:s konkurrenskraft och ledande ställning inom teknik på den globala arenan.

Sist men inte minst ska forskarrörligheten och det fria flödet av kunskap och teknik öka genom utvidgat samarbete mellan EU-länderna, så att alla drar nytta av forskningen och dess resultat.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1749

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
30 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland