Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Uusi eurooppalainen Bauhaus: uudet toimet ja rahoitus kestävyyden, tyylin ja osallisuuden yhdistämiseksi

Komissio antaa tänään tiedonannon, jossa esitellään uuden eurooppalaisen Bauhausin konsepti. Tiedonannossa esitellään myös useita toimia ja rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeella pyritään nopeuttamaan eri talouden alojen, kuten rakennus- ja...

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Sen tavoitteena on osoittaa, miten kestävä innovointi näkyy konkreettisina ja myönteisinä kokemuksina jokapäiväisessä elämässämme.

EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 noin 85 miljoonan euron rahoitus uuden eurooppalaisen Bauhausin hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien muiden EU:n ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Rahoitusta myönnetään EU:n eri ohjelmista, kuten tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta (erityisesti Horisontti Eurooppa -puiteohjelman missioista), ympäristön ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta.

Komissio myös perustaa uuden eurooppalaisen Bauhausin laboratorion. Laboratorio toimii aloitteelle ominaisessa yhteistyön hengessä, jossa yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja politiikan eri tahoja tuodaan yhteen kehittämään uudenlaisia yhteistyön tapoja.

Kasvava liike

Uuden eurooppalaisen Bauhausin yhteissuunnitteluvaihe käynnistettiin tammikuussa 2021. Sen tarkoituksena oli löytää esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja asuinympäristöjemme kehittämiseksi ja tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Kaikille avoimessa ensimmäisessä vaiheessa yhteiseen keskusteluun osallistujia pyydettiin esittämään uusia ajatuksia siitä, miten elämme yhdessä. Tänään julkaistu tiedonanto pohjautuu näihin keskusteluihin.

Euroopasta jo nyt löytyvät hankkeet toimivat aloitteen inspiraationa. Ne saavat tunnustusta tänä vuonna järjestetyssä uuden eurooppalaisen Bauhausin kilpailussa, jossa jaetaan palkintoja kymmenessä kilpailuluokassa, esimerkiksi ”tuotteet ja elämäntapa” sekä ”yhteisölliset tilat”. Kilpailuun sisältyi erillinen enintään 30-vuotiaille tarkoitettu nousevien tähtien kilpailu, jolla tuetaan ja rohkaistaan nuoria sukupolvia kehittämään uusia ideoita ja innostavia konsepteja. Voittajat palkitaan 16. syyskuuta järjestettävässä palkintoseremoniassa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4626

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto