Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli23. syyskuuta 2021Suomen-edustusto

Uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan eurooppalaiset ovat hyvin tiede- ja teknologiamyönteisiä

Tänään julkaistu uusi Eurobarometri-tutkimus EU:n kansalaisten tietämyksestä ja asenteista tieteeseen ja teknologiaan osoittaa, että yhdeksän kymmenestä EU:n kansalaisesta (86 %) pitää tieteen ja teknologian vaikutusta pääasiassa positiivisena. He...

Tuloksista ilmenee myös, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita tieteestä ja teknologiasta (82 %). EU:n kansalaisten kiinnostus tieteeseen ja teknologiaan sekä niihin liittyvät odotukset ja osallistuminen niihin liittyvään toimintaan on monilla alueilla kasvanut viime vuosina. Vastaajat mainitsivat useimmiten terveyden- ja sairaanhoidon sekä ilmastonmuutoksen torjunnan, kun heiltä kysyttiin, millä aloilla tutkimuksen ja innovoinnin avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia.

Eurobarometri-kysely tuo esiin myös tutkimukseen ja innovointiin liittyviä haasteita. Monet EU:n kansalaiset (57 %) ovat sitä mieltä, että tiede ja teknologia auttavat parantamaan pääasiassa niiden ihmisten elämää, jotka ovat jo nyt paremmassa asemassa, eikä huomiota kiinnitetä tarpeeksi eroihin naisten ja miesten tarpeissa (23 %). Yli puolet uskoo, että tutkijat Kiinassa (58 %), Yhdysvalloissa (57 %) ja Japanissa (54 %) ovat pidemmällä tieteellisten keksintöjen tekemisessä kuin EU:n tutkijat.

Yli kaksi kolmasosaa (68 %) katsoo, että tutkijoiden olisi osallistuttava poliittisiin keskusteluihin sen varmistamiseksi, että päätöksissä otetaan huomioon tieteellinen näyttö.

Lähes kolme neljäsosaa (72 %) vastaajista katsoo, että hallitusten olisi varmistettava, että uudet teknologiat hyödyttävät kaikkia, ja yli kolme neljäsosaa (79 %) on sitä mieltä, että hallitusten olisi saatava yksityiset yritykset torjumaan ilmastonmuutosta.

Tausta

Tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus on tähän mennessä laajin tiedettä ja teknologiaa käsittelevä tutkimus sekä vastaajien määrän (37 103 vastaajaa) että osallistuvien maiden (38 maata, mm. EU:n jäsenmaat ja laajentumisprosessissa mukana olevat maat, EFTA-maat ja Yhdistynyt kuningaskunta) perusteella. Tutkimus toteutettiin pääasiassa henkilökohtaisten haastattelujen avulla 13. huhtikuuta ja 10. toukokuuta 2021 välisenä aikana.

Lisätietoja laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4645

Lisätietoa

Eurobarometri-tutkimus tieteestä ja teknologiasta – raportti, esittely, maakohtaiset tietosivut ja data-aineisto

Infografiikat

Uusi eurooppalainen tutkimusalue

Horisontti Eurooppa

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto