Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 september 2020Representationen i Finland

Tillståndet i unionen: Snabba nät och utbyggnaden av 5G bör främjas

Enligt ordförande Ursula von der Leyen är detta decennium det digitala decenniet. I detta avseende har Europeiska kommissionen i dag offentliggjort en rekommendation, där EU-länderna uppmanas att öka investeringarna i bredbandsinfrastruktur med...

Genom dagens rekommendation uppmanar kommissionen EU-länderna att samarbeta för att senast den 30 mars 2021 utveckla en gemensam strategi för en snabb utbyggnad av fasta och mobila nät med mycket hög kapacitet, inklusive 5G-nät.

En gemensam strategi syftar för det första till att minska kostnaderna och påskynda utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet, särskilt genom att undanröja onödiga administrativa hinder.

För det andra syftar en gemensam strategi till att garantera snabb tillgång till 5G-radiospektrum och att uppmuntra operatörernas investeringar i utbyggnad av nätinfrastrukturen.

För det tredje är syftet att upprätta mer gränsöverskridande samordning av radiospektrumtilldelningar för att stödja innovativa 5G-tjänster, särskilt inom industri och transport.

I dagens rekommendation uppmanas EU-länderna att ange sina förslag till den gemensamma strategin senast den 20 december 2020.

I rekommendationen betonas också behovet av att garantera att 5G-näten är säkra och motståndskraftiga. EU-länderna har tillsammans med kommissionen och EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) redan arbetat med en verktygslåda med riskreducerande åtgärder och planer som utformats för att effektivt hantera stora risker kopplade till 5G-nät.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1603

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland