Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 juni 2022Representationen i Finland

Ukraina: Kommissionen utfärdar riktlinjer för att hjälpa människor på flykt från krig att få tillgång till jobb och utbildning i EU

Työnhaku

Sedan Ryssland inledde sitt oprovocerade krig mot Ukraina och dess civilbefolkning har över sju miljoner människor flytt från Ukraina och nått EU. Hittills har endast en förhållandevis liten andel av dem som är i arbetsför ålder kommit in på EU:s arbetsmarknad, även om antalet förväntas öka. Kommissionen har därför utfärdat riktilinjer för EU:s medlemsländer för att göra det lättare för personer på flykt att komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete som motsvarar deras kompetens. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att bland annat tillhandahålla information om stöd till människor som flyr från Rysslands krig mot Ukraina, till exempel yrkesvägledning, rådgivning och skydd mot diskriminering. Detta kompletterar den befintliga rättsliga skyldigheten att informera dessa personer om deras rättigheter. Medlemländerna uppmanas också att underlätta integreringen på arbetsmarknaden för dem som åtnjuter tillfälligt skydd, till exempel genom att uppmuntra dem som anländer till EU att skriva in sig på lokala offentliga arbetsförmedlingar, se till att de nationella myndigheternas och arbetsförmedlingarnas arbete återspeglar de flyendes behov, stödja arbetsgivare som anställer personer på flykt, ge starta eget-bidrag, och ge nyanlända tillgång till program för stöd till entreprenörskap. Det är även viktigt att se till att människors kompetens och kvalifikationer kan värderas, bedömas och snabbt erkännas.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3620

 

Översikt

Publiceringsdatum
16 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland