Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Presskommuniké16 december 2022Representationen i Finland

​​​​​​​Ukraina: EU godkänner ett nionde sanktionspaket mot Ryssland

EU:n ja Ukrainan liput

Kommissionen välkomnar rådets antagande av ett nionde paket med kännbara sanktioner mot Ryssland för dess angrepp mot Ukraina. Detta är ett svar på Rysslands fortsatta upptrappning och olagliga krig mot Ukraina, särskilt eftersom Ryssland medvetet riktar angrepp mot civila och civil infrastruktur för att lamslå landet så här i början av vintern.

Dagens paket kommer utöver EU:s totala importförbud för rysk råolja som transporteras sjövägen och det globala oljepristaket som G7-länderna enats om. Båda dessa gäller från och med den 5 december.

Mer specifikt innehåller detta paket följande:

Fler namn på sanktionsförteckningen

EU har lagt till nästan 200 namn och enheter på förteckningen över personer som har fått sina tillgångar frysta. Det inbegriper de ryska väpnade styrkorna samt enskilda officerare och försvarsföretag, bland annat ledamöter av statsduman och federationsrådet, ministrar, ryska ockupationsmyndigheter i ockuperade ukrainska områden och politiska partier. Förteckningen omfattar nyckelpersoner som är involverade i Rysslands brutala och avsiktliga missilattacker mot civila, i kidnappningen av ukrainska barn till Ryssland och i stölden av ukrainska jordbruksprodukter.

Ytterligare exportförbud

Nya exportrestriktioner har införts på känslig och avancerad teknik med dubbla användningsområden som bidrar till Rysslands militära kapacitet och tekniska förstärkning. Detta inbegriper drönarmotorer, kamouflageutrustning, ytterligare kemisk/biologisk utrustning, agens för kravallbekämpning och ytterligare elektroniska komponenter som återfinns i ryska militära system på slagfältet.

De strängaste exportrestriktionerna utökas dessutom till ytterligare 168 ryska enheter med nära koppling till det ryska militärindustriella komplexet i ett försök att skära av deras åtkomst till känslig och avancerad teknik med dubbla användningsområden. Det finns nu totalt 410 enheter på förteckningen. Detta beslut har fattats i nära samarbete med våra partnerländer och inbegriper militära slutanvändare som arbetar i olika sektorer, t.ex. flygteknik.

Nya exportförbud kommer att utökas till ytterligare industriprodukter och industriteknik, t.ex. leksaks-/hobbydrönare, komplexa generatorer, komponenter till bärbara datorer och datorer, tryckta kretsar, radionavigeringssystem, apparater för radiomanövrering, flygmotorer och motordelar, kameror och linser.

Ett ännu bredare spektrum av företagstjänster kan inte längre tillhandahållas till Ryssland efter införandet av förbud på marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster, tjänster för teknisk testning och analys och reklamtjänster.

Ytterligare transaktionsförbud för ryska banker

Ytterligare tre ryska banker har förts upp på sanktionsförteckningen, inbegripet ett fullständigt transaktionsförbud för Rysslands regionala utvecklingsbank i syfte att ytterligare lamslå Putins pengamaskin.

Ytterligare förbud för ryska mediekanaler

Ytterligare fyra ryska kanaler har förts upp på EU:s sanktionsförteckning.

Minskad rysk tillgång till drönare

Direktexporten av drönarmotorer till Ryssland och export till eventuella tredjeländer, t.ex. Iran, är nu begränsad i de fall där det finns en misstanke om att de kommer att användas i Ryssland.

Ytterligare ekonomiska åtgärder mot de ryska energi- och gruvsektorerna

Utöver redan befintliga investeringsförbud i energisektorn i Ryssland kommer även nya EU-investeringar i den ryska gruvsektorn att förbjudas, med undantag för vissa råvaror.

Mer information

EU:s sanktioner mot Ryssland har visat sig vara effektiva. De skadar Rysslands förmåga att tillverka nya vapen och reparera befintliga vapen och hindrar landets transporter av material.

De geopolitiska, ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands fortsatta aggression är tydliga, eftersom kriget har stört de globala råvarumarknaderna, särskilt marknaderna för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och energi. EU fortsätter att se till att dess sanktioner inte påverkar exporten av energi och livsmedel från Ryssland till länder utanför EU.

Som EU-fördragens väktare övervakar kommissionen verkställandet av EU-sanktionerna i hela EU.

EU står enat i sin solidaritet med Ukraina och fortsätter att stödja Ukraina och dess folk tillsammans med sina internationella partner, bland annat genom ytterligare politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_7652

Europeiska kommissionens representation i Finland


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
16 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland