Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote17. lokakuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Tuotetaan tuloksia nyt ja valmistaudutaan tulevaan: Komission työohjelma 2024

Work programme 2024
Komission työohjelma 2024

Komissio hyväksyi tänään vuoden 2024 työohjelmansa, jossa keskitytään voimakkaasti kansalaisia ja yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseen kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on jatkoa puheenjohtaja von der Leyenin sitoumukselle vähentää raportointivaatimuksia 25 prosentilla EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamista koskevan strategian mukaisesti ja tarjota pk-yrityksille apua.

Työohjelma heijastaa neljän viime vuoden saavutuksia, ja siinä hahmotellaan tulevina kuukausina annettavia komission uusia ehdotuksia sekä ehdotetaan merkittäviä aloitteita byrokratian vähentämiseksi. Jotkin näistä yksinkertaistamisaloitteista on jo esitetty (15 ehdotusta ja aloitetta maaliskuusta 2023 lähtien), muita ehdotetaan samanaikaisesti tänään (26 järkeistämisehdotusta) tai niitä tullaan esittämään myöhemmin. Ehdotukset luetellaan liitteessä yhdessä tänään ilmoitettujen arviointien ja toimivuustarkastusten kanssa.

Vuoden 2019 poliittisissa suuntaviivoissa annetuista sitoumuksista on toteutettu yli 90 prosenttia, ja vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleihin on aikaa enää muutama kuukausi. Niinpä työohjelmaan sisältyvät uudet aloitteet rajoittuvat siihen, mitä vielä on tehtävä komission sitoumusten täyttämiseksi tai uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Ehdotetut aloitteet perustuvat puheenjohtaja von der Leyenin puheeseen unionin tilasta vuonna 2023 sekä aiekirjeeseen.

Sääntelyn parantaminen ja rasituksen ja byrokratian vähentäminen

Pitkän aikavälin kilpailukykyä koskevassa komission strategiassa asetettiin tavoitteeksi vähentää raportointivaatimuksiin liittyviä rasitteita 25 prosentilla heikentämättä kyseisten aloitteiden poliittisia tavoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio on pyrkinyt yksinkertaistamaan raportointivaatimuksia esimerkiksi unionin tullikoodeksia koskevalla uudistuksella, joka tuottaa elinkeinonharjoittajille noin 2 miljardin euron kustannussäästöt. Tilastotutkimuksia koskevien sääntöjen ehdotetulla tarkistuksella pyritään vähentämään muun muassa pk-yritysten kustannuksia 450 miljoonalla eurolla

Vuoden 2024 työohjelmassa esitetään uusia yksinkertaistamisehdotuksia useilla toimintapolitiikan aloilla heikentämättä sosiaali-, turvallisuus-, kuluttajansuoja-, ympäristö- tai talousnormeja. Suunnitelluilla yksinkertaistamistoimilla virtaviivaistetaan soveltamisalaltaan rajallisia raportointivaatimuksia esimerkiksi yhdistämällä päällekkäisiä velvoitteita, vähentämällä niiden yritysten määrää, joita asia koskee, ja lisäämällä digitalisaatiota.

Yksinkertaistamisehdotuksiin kuuluvat esimerkiksi yritysten kestävyysraportointia koskevassa direktiivissä esitettyjen raportointimääräaikojen lykkääminen sekä tilinpäätösdirektiivin ja vertailuarvoasetuksen soveltamisalan muuttaminen.

Komissio raportoi rasituksesta annettavissa vuotuisissa selvityksissä edistymisestä 25 prosentin vähennystavoitteen saavuttamisessa alkaen vuoden 2023 selvityksestä, joka julkaistaan ensi vuonna.

Sitoumusten täyttäminen

Komissio on täyttänyt yli 90 prosenttia puheenjohtaja von der Leyenin vuoden 2019 poliittisissa suuntaviivoissa antamista sitoumuksista. Vuonna 2024 tarvitaan lisää Euroopan parlamentin ja neuvoston kohdennettuja toimia, jotta jäljellä olevista ehdotuksista päästäisiin yhteisymmärrykseen ja varmistettaisiin näin, että unionin kansalaiset ja yritykset saavat EU:n politiikkatoimista suurimman mahdollisen hyödyn.

Komissio jatkaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista ja varmistaa, että vihreä siirtymä on oikeudenmukainen, älykäs ja osallistava. Tähän sisältyy vuoropuhelu kansalaisten ja teollisuuden kanssa sekä valmistelutyö haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten ja yritysten tukemiseksi siirtymässä, myös sosiaalisen ilmastorahaston avulla. Komissio käynnistää strategisen vuoropuhelun EU:n maatalouden tulevaisuudesta. Lisäksi se jatkaa toimia Euroopan digitaalisen valmiuden toteuttamiseksi hyväksymällä aloitteita, joilla annetaan tekoälyalan startup-yrityksille mahdollisuus hyödyntää EU:n suurtehotietokoneita, ja ehdottamalla eurooppalaista avaruuslakia.

EU:n talous on osoittanut huomattavaa selviytymiskykyä ennennäkemättömän monenlaisissa kriiseissä. Vuonna 2024 komissio keskittyy haasteisiin, jotka liittyvät työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen, koulutukseen, sosiaaliseen vuoropuheluun, inflaatioon ja liiketoiminnan helpottamiseen.

Komission asialistan kärkipäässä säilyy vuonna 2024 myös Ukrainan tukeminen Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa samoin kuin molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus Afrikan kanssa, oikeudenmukainen kauppapoliittinen ohjelma ja jäsenvaltioiden puolustusvoimavarojen kehittäminen. Komissio aikoo vahvistaa yhteistyötä muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi ja toteuttaa laajentumista ennakoivia uudistuksia ja toimintapolitiikkojen tarkasteluja sen selvittämiseksi, kuinka suurempi unioni voisi toimia.

Seuraavat vaiheet

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa ja tukee niitä, jotta yhteisymmärrykseen eri aloitteista päästäisiin nopeasti tämän komission toimikauden loppuun mennessä.

Tänään käynnistettiin kannanottopyyntö sidosryhmäpalautteen saamiseksi raskaista raportointivaatimuksista. Tämän lisäksi järjestetään muita kuulemisia yritysten – myös pk-yritysedustajien verkoston –, jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa erityisen ongelmallisten kysymysten ja prioriteettialojen tunnistamiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4965

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Edustuston päällikkö
Maria Blässar
puh. 040 545 8114
maria [dot] blassaratec [dot] europa [dot] eu (maria[dot]blassar[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Kansalaisviestinnän päällikkö
Kati Laitinen
puh. 050 472 6837
kati [dot] laitinenatec [dot] europa [dot] eu (kati[dot]laitinen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. lokakuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto