Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 februari 2022Representationen i Finland

Se till att din röst blir hörd! Ladda upp dina idéer och evenemangsrapporter på plattformen i tid!

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Du måste ladda upp ditt bidrag på plattformen före den 20 februari för att det ska beaktas i den rapport som ska publiceras den 17 mars. Rapporten ska sedan publiceras på alla officiella EU-språk och användas som underlag för konferensens plenarförsamling och arbetsgrupperna. 

Du kan fortfarande lämna bidrag på plattformen efter det datumet så att debatten kan fortsätta. En rapport som sammanfattar de sena bidragen ska tas fram efter den 9 maj.

Tre delrapporter om den flerspråkiga digitala plattformen har hittills lagts fram sedan plattformen öppnade i april 2021. Rapporterna har bidragit till arbetet i den europeiska och de nationella medborgarpanelerna och konferensens plenarförsamling. De två sista panelmötena i den europeiska medborgarpanelen hålls den 11–13 februari och den 25–27 februari.

Läs mer

Översikt

Publiceringsdatum
9 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland