Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli11. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Terveysunioni Euroopan kriisivalmiuksia parantamaan

Euroopan komissio ottaa tänään ensiaskeleet kohti Euroopan terveysunionia, josta puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti unionin tilaa käsitelleessä puheessaan. Jotta koronapandemiaa ja tulevia terveysuhkia voidaan torjua paremmin, tarvitaan enemmän EU...

Tämänpäiväisillä komission ehdotuksilla keskitytään uudistamaan lainsäädäntöä, joka koskee maiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia. Lisäksi vahvistetaan Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskus ECDC:n ja Euroopan lääkeviraston EMAn kriisivalmiuksia.

Komission ja EU-virastojen koordinointivaltuuksien vahvistamiseksi komissio ehdottaa uutta asetusta valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista.

Valmiuksien parantamiseksi EU:lle laaditaan muun muassa valmiussuunnitelma kriisejä ja pandemioita varten. Samalla annetaan suosituksia kansallisia suunnitelmia varten ja luodaan järjestelyt kattavaa ja läpinäkyvää raportointia ja auditointia varten.

Uusilla säännöksillä myös vahvistetaan valvontaa: EU-tasolle luodaan vahvempi kattava valvontajärjestelmä, joka hyödyntää tekoälyä ja muita kehittyneitä teknologioita.

Lisäksi EU-mailta edellytetään parempaa raportointia terveydenhuollon tietyistä indikaattoreista, esimerkiksi vuodepaikkojen saatavuudesta, erikois- ja tehohoitokapasiteetista ja koulutetun hoitohenkilöstön määrästä.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:lle ja Euroopan lääkevirasto EMAlle annetaan lisävaltuuksia, jotta ne voisivat paremmin suojata EU:n kansalaisia ja puuttua rajat ylittäviin terveysuhkiin.

ECDC:lle annettavat lisävaltuudet liittyvät muun muassa epidemiologiseen seurantaan reaaliaikaisten ja kattavien järjestelmien avulla sekä mahdollisuuteen koota ja ottaa käyttöön erityistyöryhmä EU-maiden paikallisten toimien tueksi.

Euroopan lääkeviraston lisävaltuudet puolestaan koskevat EU-tason toimien tukemista terveyskriiseissä esimerkiksi koordinoimalla kliinisiä kokeita tai tutkimuksia, joilla seurataan rokotteiden tehoa ja turvallisuutta.

Komissio hahmottelee myös tulevaa uutta EU:n terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaista, jota koskeva ehdotus on määrä antaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi organisaatio auttaisi osaltaan EU:ta vastaamaan paremmin rajat ylittäviin terveysuhkiin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2041

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
11. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto