Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel5 maj 2021Representationen i Finland

Teollisuusstrategian päivittäminen: vahvemmat sisämarkkinat Euroopan elpymistä varten

Komissio päivittää tänään EU:n teollisuusstrategian varmistaakseen, että EU:n teollisuutta koskevissa tavoitteissa otetaan kaikilta osin huomioon uudet olosuhteet koronakriisin jälkeen. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa EU:n teollisuuden johtoasemaa...

EU:n teollisuusstrategia julkistettiin maaliskuussa 2020 päivää ennen kuin WHO julisti koronaepidemian pandemiaksi. Nyt päivitetyssä strategiassa vahvistetaan tuolloin esitetyt painopisteet mutta otetaan samalla huomioon kriisistä saadut kokemukset, jotta voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta.

Strategiassa esitetään uusia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan sisämarkkinoiden selviytymiskykyä erityisesti kriisiaikoina. Siinä otetaan huomioon tarve saada parempi käsitys riippuvuuksistamme keskeisillä strategisilla aloilla ja tarjotaan tähän liittyvää välineistöä. Lisäksi siinä esitetään uusia toimenpiteitä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi.

Päivitetyn strategian keskiössä on pk-yrityksiä koskeva ulottuvuus. Pk- ja startup-yrityksille tarjotaan räätälöityä rahoitustukea ja toimia, jotka helpottavat valmistautumista vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Lisäksi päivitetyllä strategialla vastataan tarpeisiin yksilöidä EU:n talouden kilpailukyvyn keskeiset indikaattorit ja seurata niitä: sisämarkkinoiden yhdentyminen, tuottavuuden kasvu, kansainvälinen kilpailukyky, julkiset ja yksityiset investoinnit sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit.

Komissio on tänään hyväksynyt myös ehdotuksen asetukseksi, joka koskee sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia valtiontukia. Se on keskeinen tekijä EU:n teollisuusstrategian toteuttamisessa, koska sillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja edistetään oikeudenmukaisia ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1884

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
5 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland