Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 mars 2022Representationen i Finland

Samarbetsprojektet TEHDAS har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata i Europa

Markus Kalliola/Sitra
Kuvassa Markus Kalliola/Sitra / Copyright Miikka Pirinen/Sitra

Som en del av projektet Hälsodata 2030 samordnar Sitra TEHDAS-projektet (Joint Action Towards the European Health Data Space), ett EU-samarbetsprojekt på hälsoområdet. Inom projektet byggs lösningar, spelregler och en bro för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa upp. ”I inledningsfasen av projektet Hälsodata 2030 fokuserade vi på att skapa oss en överblick över situationen genom intervjuer, workshoppar och olika utredningar”, säger Markus Kalliola, projektledare för Hälsodata 2030. ”Vi har höga ambitioner om att föra Finland framåt när det kommer till att använda hälsodata och vi tar bland annat fram nya fakta om utnyttjande av hälsodata inom ramen för projektet. Vi har även för avsikt att ta fram en långsiktig strategi som ska utmana det finländska samhället att förnya sig. Finland är en föregångare inom EU vad gäller att använda hälsodata och det är ett bra utgångsläge för att skapa hållbar framgång”, konstaterar Markus Kalliola. Du kan läsa mer om TEHDAS-projektet på svenska på Sitras webbplats.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!tQckV9

Översikt

Publiceringsdatum
7 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland