Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Tasa-arvopaketti: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä vanhemmuuden tunnustamiseksi EU-maiden välillä

Tasa-arvopaketti: Komissio ehdottaa uusia sääntöjä vanhemmuuden tunnustamiseksi EU-maiden välillä

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen asetukseksi, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa vanhemmuuteen liittyvät kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt EU:n tasolla. Ehdotuksessa keskitytään lapsen etuun ja oikeuksiin. Yksi ehdotuksen keskeisistä näkökohdista on se, että yhdessä EU-maassa vahvistettu vanhemmuus olisi tunnustettava kaikissa muissa EU-maissa ilman erityistä menettelyä.

Komission asetusehdotus tarjoaa oikeudellista selkeyttä kaikentyyppisille perheille, jotka ovat EU:ssa rajatylittävässä tilanteessa eli tilanteessa, johon liittyy kaksi eri maata, olipa kyse sitten siitä, että he matkustavat tai muuttavat EU-maasta toiseen tai koska heillä on perheenjäseniä tai omaisuutta toisessa EU-maassa.

Erityisesti vapaata liikkuvuutta koskevassa unionin oikeudessa, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, säädetään jo nyt, että jossakin EU-maassa vahvistettu vanhemmuus olisi tunnustettava kaikissa muissa EU-maissa samoissa tarkoituksissa (pääsy alueelle, oleskeluoikeus, syrjimättömyys suhteessa kyseisen maan kansalaisiin). Näin ei kuitenkaan ole kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien osalta.

Tämänpäiväisen ehdotuksen mukaan rajatylittävissä tilanteissa olevat lapset voisivat jatkossa hyötyä kansallisen lainsäädännön mukaisista vanhemmuudesta johtuvista oikeuksista esimerkiksi perintö-, elatus- tai huoltajuusasioissa taikka kun kyseessä on vanhempien oikeus toimia lapsen laillisena edustajana (koulutukseen tai terveyteen liittyvissä asioissa).

Lasten oikeuksien suojelu

Tällä hetkellä EU-mailla on erilaisia kansallisia lakeja, jotka koskevat toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja tunnustamista vanhemmuusasioissa, mikä saattaa aiheuttaa oikeudellisia esteitä perheille, jotka ovat rajatylittävässä tilanteessa. Perheiden on toisinaan aloitettava hallinnolliset tai jopa oikeudenkäyntimenettelyt vanhemmuuden tunnustamiseksi, mutta ne ovat kalliita ja aikaa vieviä ja voivat johtaa epävarmoihin tuloksiin. Ehdotuksen tavoitteena onkin suojella lasten perusoikeuksia, taata perheille oikeusvarmuus sekä vähentää perheille ja EU-maiden hallinto- ja oikeusjärjestelmille aiheutuvia oikeudellisia kustannuksia ja rasitusta.

Ehdotuksen tärkeimmät osa-alueet ovat seuraavat:

  • Toimivallan määrittäminen: ehdotuksessa määritetään EU-maiden tuomioistuimet, joilla on toimivalta vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, ja turvataan näin lapsen etu.
  • Sovellettavan lain määrittäminen: vanhemmuuden vahvistamiseen olisi pääsääntöisesti sovellettava sen maan lakia, jossa synnyttäneen henkilön asuinpaikka oli lapsen syntymähetkellä. Jos tämä sääntö johtaa vanhemmuuden vahvistamiseen vain toisen vanhemman osalta, vaihtoehtoisilla säännöksillä varmistetaan, että vanhemmuus voidaan vahvistaa kummankin vanhemman osalta.
  • Vanhemmuuden tunnustamista koskevat säännöt: ehdotuksessa säädetään tuomioistuimen päätösten tunnustamisesta ja vanhemmuuden vahvistavien tai vanhemmuuden vahvistamisen todistavien virallisten asiakirjojen tunnustamisesta. Yhdessä EU-maassa vahvistettu vanhemmuus olisi pääsääntöisesti tunnustettava kaikissa muissa EU-maissa ilman erityistä menettelyä.
  • Eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotto: lapset (tai heidän lailliset edustajansa) voivat pyytää eurooppalaista vanhemmuustodistusta EU-maalta, joka vahvisti vanhemmuuden, ja käyttää todistusta vanhemmuuden todistamiseen kaikissa muissa EU-maissa. Komissio ehdottaa yhdenmukaistettua mallia käytettäväksi koko EU:ssa. Todistuksen käyttö olisi vapaaehtoista perheille, mutta heillä on oikeus pyytää sitä ja saada se hyväksytyksi kaikkialla EU:ssa.

Ehdotuksella täydennetään muita, esimerkiksi perintöasioissa sovellettavia EU:n kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä. Sillä ei yhdenmukaisteta aineellista perheoikeutta, joka kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston on hyväksyttävä komission ehdotus yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan. Viiden vuoden kuluttua siitä, kun asetusta aletaan soveltaa, komissio arvioi, miten EU-maat soveltavat asetusta, ja se voi ehdottaa muutoksia.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7509

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto