Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 november 2020Representationen i FinlandLästid: 2 min

En jämlikhetsunion för att främja jämlikheten för hbtqi-personer

I dag lägger Europeiska kommissionen fram EU:s första jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Strategin grundar sig på ordförande Ursula von der Leyens åtagande om en...

Den strategi som presenteras i dag innehåller ett antal riktade åtgärder för de närmaste fem åren, inklusive rättsliga åtgärder och finansiering, för att ta itu med ojämlikhet och andra problem som hbtqi-personer möter.

De riktade åtgärderna omfattar följande fyra delområden: att bekämpa diskriminering, att sörja för trygghet, att bygga inkluderande samhällen och att förespråka lika möjligheter för hbtqi-personer överallt i världen.

För att bekämpa diskriminiering kommer kommissionen att lägga fram ny lagstiftning för att förstärka jämlikhetsorganens roll. Dessutom kommer kommissionen att lägga fram ett rättsligt ramverk som specifikt ska behandla den risk för fördomar och diskriminering som är inbyggd i system för artificiell intelligens.

Som en del av åtgärderna för att sörja för trygghet kommer kommissionen nästa år att lägga fram ett förslag om att utvidga EU-listan över brott och inkludera hatbrott och hatpropaganda som riktar sig mot hbtqi-personer. Dessutom kommer kommissionen att skapa möjligheter till finansiering för initiativ som syftar till att bekämpa hatbrott, hatpropaganda och våld mot hbtqi-personer.

För att förbättra regnbågsfamiljers rättigheter kommer kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om ömsesidigt erkännande av föräldraskap och utreda olika åtgärder för att stödja ömsesidigt erkännande av samkönat partnerskap mellan EU-länderna.

För att främja lika möjligheter för hbtqi-personer i hela världen kommer kommissionen att stödja åtgärder för hbtqi-jämlikhet inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, instrumentet för stöd inför anslutningen samt asyl- och migrationsfonden.

Under ledning av EU:s jämlikhetskommissionär Helena Dalli kommer kommissionen också att integrera kampen mot diskriminering av hbtqi-personer i alla EU:s politikområden och viktiga initiativ.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2068

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
12 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland