Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 mars 2022Representationen i Finland

EU:s jämlikhetskommissionär Helena Dalli: ”Våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska bekämpas i hela EU”

Komissaari Helena Dalli

”Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem som drabbar alla samhällsgrupper och som är mycket vanligt i alla EU:s medlemsländer”, skriver Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet, i Hufvudstadsbladet den 8 mars. ”Varje enskild kvinna som drabbas är en kvinna för mycket. Ändå leder bristfälliga insatser mot könsrelaterat våld och våld i nära relationer och orimligheter i de nuvarande systemen till att många kvinnor och flickor fortfarande utsätts för våld, lämnas utan stöd och skydd av rättsväsendet eller till och med mister livet”, konstaterar EU-kommissionären. På Internationella kvinnodagen antog EU-kommissionen därför ett lagstiftningsförslag som inför gemensamma miniminormer för alla medlemsländer när det gäller förebyggande, skydd, stöd till offren, tillgång till rättslig prövning samt samarbete och samordning i fråga om stödverksamheter. EU-kommissionen föreslår en kriminalisering av våld mot kvinnor – även våld på nätet, som bland annat kan handla om att någon utan samtycke delar med sig av intima bilder, videor eller ljudfiler, eller hotar att göra det. Förslaget inbegriper även våldtäkt som omfattar all penetration av kroppen utan samtycke. ”Vi är övertygade om att vi med det förslag vi lägger fram kan göra skillnad för kvinnor i hela EU”, fastslår EU-kommissionär Helena Dalli.

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/vald-mot-kvinnor-och-vald-i-nara-relationer-ska-bekampas-i-hela-eu/

 

Översikt

Publiceringsdatum
10 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland