Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 maj 2021Representationen i Finland

Canemure-projektet för hållbar pendling i Tammerforsnejden

Canemure-projektet genomförs av kommunerna i Tammerforsnejden och syftar till att få fler att använda hållbara transportmedel i sina dagliga resor och att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser...

I projektet medverkar Tammerfors, Kangasala, Lembois, Nokia, Orivesi, Birkala, Vesilax och Ylöjärvi. Hälften av projektets budget på nästan en halv miljon euro kommer från EU:s Life-program och den andra hälften från de deltagande kommunerna. Olika försök har redan gjorts. Nokia har till exempel marknadsfört ett lokaltågskoncept och gjort det mer attraktivt att ta cykeln till tåget genom ett ökat antal cykelparkeringar vid järnvägsstationen i Nokia. E-cyklar och hopfällbara cyklar som lätt kan tas ombord på tågen har varit en viktig del av försöken. Människor har uppmuntrats att cykla till järnvägsstationen och där byta till kollektivtrafik. Många har velat cykla längre sträckor, ibland ända fram till slutdestinationen.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!Qy84XU

Översikt

Publiceringsdatum
4 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland