Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Ekonomisk vinterprognos 2021: Det finns ljus i slutet av tunneln i EU – Finlands tillväxt ligger dock under genomsnittet

Enligt kommissionens ekonomiska vinterprognos ser den ekonomiska tillväxten ut att återhämta sig i takt med att smittskyddsåtgärderna lättar. Eftersom dessa åtgärder fortfarande är i kraft förväntas den ekonomiska tillväxten i EU och euroområdet...

Under våren förväntas tillväxten komma igång igen och bli starkare under sommaren i takt med att vaccinationsprogrammen fortskrider och smittskyddsåtgärderna gradvis lättar. För Finlands ekonomis del spås för detta år en tillväxt på 2,8 procent. Nästa år förväntas tillväxten minska något och ligga på 2,0 procent. Enligt den ekonomiska vinterprognosen 2021 kommer euroområdets ekonomi att växa med 3,8 procent både 2021 och 2022. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi att växa med 3,7 procent 2021 och med 3,9 procent 2022. Inflationen i euroområdet kommer enligt prognosen att öka från 0,3 procent 2020 till 1,4 procent 2021, för att därefter sjunka något till 1,3 procent 2022. Den förväntade inflationen i euroområdet och EU år 2021 har ökat något jämfört med i höstas, men är på det hela taget fortsatt dämpad. Man spår att inflationen i Finland kommer att följa inflationstakten i euroomådet; den förväntas ligga på 1,2 procent både i år och nästa år.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_504

Översikt

Publiceringsdatum
11 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland