Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote15. helmikuuta 2024Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Talven 2024 talousennuste: Kasvun elpyminen viivästyy inflaation hidastuessa ennustettua nopeammin

Talven 2024 talousennuste
Talven 2024 talousennuste

Kasvu oli kuluneena vuonna vaimeaa, ja EU:n talouden lähtötilanne vuonna 2024 on odotettua heikompi.

Euroopan komission talven väliennusteessa sekä EU:n että euroalueen kasvun ennustetaan jäävän 0,5 prosenttiin vuonna 2023, kun sen syksyn talousennusteessa ennustettiin olevan 0,6 prosenttia. Suomessa ei päästy vuonna 2023 kasvuun, ja ennuste on –0,4 prosenttia. Vuoden 2024 kasvuennuste on laskenut EU:ssa 0,9 prosenttiin (1,3 prosentista) ja euroalueella 0,8 prosenttiin (1,2 prosentista). Suomessa kasvuennuste vuodelle 2024 on 0,6 prosenttia. Vuonna 2025 talouden toimeliaisuuden odotetaan edelleen kasvavan – EU:ssa 1,7 prosenttia ja euroalueella 1,5 prosenttia. Suomessa kasvun ennustetaan olevan 1,6 prosenttia vuonna 2025.

Inflaatio näyttää hidastuvan nopeammin kuin syksyllä ennustettiin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) nousu oli vuonna 2023 EU:ssa 6,3 prosenttia, ja sen odotetaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,5 prosenttiin vuonna 2025. Euroalueella se oli 5,4 prosenttia vuonna 2023, ja sen odotetaan hidastuvan 2,7 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,2 prosenttiin vuonna 2025. Suomessa inflaatio hidastui 4,3 prosenttiin vuonna 2023. Sen ennustetaan hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2024 ja nousevan sen jälkeen 1,5 prosenttiin vuonna 2025.

Kasvu elpyy vuonna 2024 heikon alun jälkeen

Vuonna 2023 kasvua hillitsi kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen, rahapolitiikan voimakas kiristäminen, finanssipoliittisen tuen osittainen lakkauttaminen ja ulkoisen kysynnän väheneminen. EU:n talouden näkymät vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä ovat edelleen heikot sen jälkeen, kun tekninen taantuma vältettiin niukasti viime vuoden jälkipuoliskolla.

Talouden toimeliaisuuden odotetaan kuitenkin kiihtyvän vähitellen tänä vuonna. Inflaation hidastumisen jatkuessa reaalipalkkojen nousun ja häiriönsietokykyisten työmarkkinoiden uskotaan tukevan kulutuksen elpymistä. Luottoehtojen asteittainen helpottuminen edistää investointeja. Lisäksi ulkomaisten kumppaneiden kanssa käytävän kaupan odotetaan normalisoituvan.

Kasvuvauhdin odotetaan vakiintuvan vuoden 2024 jälkipuoliskolta vuoden 2025 loppuun.

Inflaatio hidastuu odotettua nopeammin

Kuluttajahintainflaatio hidastui vuonna 2023 odotettua nopeammin, mikä johtui suurelta osin energian hintojen laskusta.

Energiatukitoimenpiteiden päättyminen kaikissa EU-maissa ja Punaisenmeren kaupan häiriöistä johtuvat korkeammat kuljetuskustannukset aiheuttavat lyhyellä aikavälillä kuitenkin jonkin verran hintapaineita vaikuttamatta kuitenkaan inflaation hidastumiseen. Ennustejakson loppuun mennessä euroalueen kuluttajahintainflaation ennustetaan jäävän juuri ja juuri EKP:n tavoitetta korkeammaksi ja EU:n inflaatiovauhdin hieman suuremmaksi.

Epävarmuus lisääntyy geopoliittisten jännitteiden vuoksi

Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia pitkittyneiden geopoliittisten jännitteiden ja Lähi-idän konfliktin laajenemisriskin vuoksi.

EU:n sisällä kasvua ja inflaatiota koskevien perusskenaarioiden riskit liittyvät siihen, ovatko kulutus ja palkkojen kasvu odotusten mukaisia sekä siihen, miten korkealla tasolla korot pysyvät ja kuinka kauan. Ilmastoriskeistä ja äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisestä johtuvat uhat jatkuvat edelleen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_24_730  

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. helmikuuta 2024
Laatija
Suomen-edustusto