Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké24 maj 2023Representationen i Finland

Den europeiska planeringsterminen – Politisk vägledning och landsspecifika rekommendationer till EU-länderna från kommissionen

EU-lippu

Kommissionen gav häromdagen medlemsländerna vägledning inom ramen för 2023 års vårpaket för den europeiska planeringsterminen. Syftet är att skapa en kraftfull och framtidssäkrad ekonomi som i ett problematiskt geopolitiskt läge kan säkra konkurrenskraft och långsiktigt välstånd för alla. Detta kräver en integrerad strategi på alla politikområden som främjar miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet.

I 2023 års landsrapporter utvärderas de specifika socioekonomiska utmaningarna i varje medlemsland, exempelvis sådana som rör de dubbla omställningarna och konkurrenskraften. Där beskrivs också i vilken omfattning dessa utmaningar har tagits upp i ländernas återhämtnings- och resiliensplaner. Kommissionen utfärdar landsspecifika rekommendationer som vägledning för medlemsländerna om hur de ska hantera viktiga ekonomiska och sociala utmaningar som endast delvis eller inte alls tas upp i deras återhämtnings- och resiliensplaner. De här rekommendationerna kommer också att vara till hjälp för länderna att genomföra industriplanen i den gröna given.

De landsspecifika rekommendationerna för Finlands del omfattar bland annat stöd som delats ut till följd av ökade energipriser och som EU-kommissionen anser att Finland nu bör slopa. Rekommendationerna till Finland gäller även en försiktig finanspolitik, en reform av socialförsäkringssystemet, genomförandet av den nationella planen för resiliens och återhämtning och program inom ramen för strukturfonderna. Finland uppmanas även att skyndsamt färdigställa REPowerEU-planen. Dessutom uppmanas Finland att åtgärda problemen med tillgång till arbetskraft och att påskynda utfasningen av fossila bränslen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2872

 

Översikt

Publiceringsdatum
24 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland