Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli27. toukokuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Suomi on toimittanut komissiolle virallisen elpymis- ja palautumissuunnitelmansa

Komissio on saanut Suomelta virallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään uudistukset ja julkiset investointihankkeet, jotka Suomi aikoo toteuttaa elpymis- ja palautumistukivälineen tuella.

Elpymis- ja palautumistukiväline on keskeinen osa Next Generation EU -välinettä, jonka avulla EU pyrkii selviytymään koronakriisistä. Siitä myönnetään enintään 672,5 miljardia euroa tukea investointeihin ja uudistuksiin (vuoden 2018 hintoina). Tästä määrästä avustuksia on 312,5 miljardia euroa ja lainoja 360 miljardia euroa. Elpymis- ja palautumistukivälineellä on keskeinen rooli autettaessa Eurooppaa selviytymään kriisistä sekä turvattaessa vihreä ja digitaalinen siirtymä.

Suunnitelma pohjautuu komission ja Suomen välillä viime kuukausien aikana käytyyn tiiviiseen vuoropuheluun.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

Suomi on pyytänyt elpymis- ja palautumistukivälineestä avustuksina 2,1 miljardia euroa.

Suomen suunnitelma koostuu neljästä pääkohdasta: vihreä siirtymä, digitalisaatio ja datatalous, työllisyys ja osaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Suunnitelmaan kuuluvat digitaalista siirtymää nopeuttavat uudistukset ja investoinnit, vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ja tutkimus, työllisyyttä ja osaamista edistävät toimenpiteet sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden parantaminen.

Suunnitelman sisältämät hankkeet kattavat elpymis- ja palautumistukivälineen koko elinkaaren vuoteen 2026 saakka. Suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita, jotka liittyvät kaikkiin seitsemään Euroopan kärkitavoitteiden alaan.

Seuraavat vaiheet

Komissio arvioi suunnitelmaa seuraavien kahden kuukauden ajan asiaa koskevassa asetuksessa vahvistettujen yhdentoista kriteerin perusteella ja laatii niiden pohjalta tarvittavat säädökset. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sitä, voidaanko suunnitelmalla ratkaista EU-ohjausjakson yhteydessä annetuissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöidyt haasteet tai merkittävä osa niistä. Komissio arvioi myös, osoitetaanko suunnitelmassa vähintään 37 prosenttia menoista ilmastotavoitteita tukeviin investointeihin ja uudistuksiin ja 20 prosenttia digitaaliseen siirtymään. Neuvostolla on neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus.

Jos neuvosto hyväksyy suunnitelman, Suomelle voidaan maksaa 13 prosentin ennakkomaksu. Tämä edellyttää, että kaikki jäsenmaat hyväksyvät omia varoja koskevan päätöksen.

Komissio on tähän mennessä saanut elpymis- ja palautumissuunnitelmat 19 maalta eli Belgialta, Tanskalta, Saksalta, Kreikalta, Espanjalta, Ranskalta, Kroatialta, Italialta, Kyprokselta, Latvialta, Liettualta, Luxemburgilta, Unkarilta, Itävallalta, Puolalta, Portugalilta, Slovenialta, Slovakialta ja Suomelta. Se jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden jäsenmaiden kanssa auttaakseen niitä suunnitelmien laatimisessa.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2702

Elpymis- ja palautumistukiväline: Kysymyksiä ja vastauksia

Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva tietokooste

Elpymis- ja palautumistukiväline: Avustusten jakautuminen

Asetus elpymis- ja palautumistukivälineestä

Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva sivusto

Elpymis- ja palautumistyöryhmän sivusto

Talouden ja rahoituksen pääosaston sivusto

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
27. toukokuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto