Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 juni 2020Representationen i Finland

Finland åter i topp i EU:s digitaliseringsjämförelse

Finland är etta i årets digitaliseringsjämförelse Desi. Också i fjol var Finland på första plats. Det årliga Desi-indexet mäter med hjälp av indikatorer vilka framsteg EU-länderna har gjort på vägen mot en digital ekonomi och ett digitalt samhälle.

EU-kommissionens årliga index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) beskriver varje EU-lands digitala prestanda och deras framsteg när det gäller digital konkurrenskraft.

De Desi-resultat som offentliggörs i dag visar att Finland, Sverige, Danmark och Nederländerna tätt följda av Malta, Irland och Estland generellt sett klarar sig bäst i en digitaliseringsjämförelse.

Det mer omfattande internationella I-Desi-indexet visar att de EU-länder som klarar sig bäst placerar sig i täten också globalt.

Finlands poängantal är i år 72,3, vilket är rejält mer än genomsnittet 52,6 för EU-länderna. Finland är nu på första plats andra året i rad.

Det framgår av årets Desi att en utveckling har skett i alla länder mätt med alla indikatorer.

Denna utveckling är särskilt betydelsefull just nu eftersom covid-19-pandemin har visat hur viktig den digitala tekniken är för ekonomin och samhället.

Desi-indikatorerna som är viktiga med tanke på en ekonomisk återhämtning visar att EU-länderna borde sträva efter att öka täckningen för nät med mycket hög kapacitet, frigöra de radiofrekvenser som kommersiella 5G-nät behöver, förbättra allmänhetens digitala kunskaper och främja en digitalisering av företagen och den offentliga sektorn.

Desi-indexet granskar EU-ländernas framsteg inom fem omfattande delområden, dvs. konnektivitet, digital kompetens, privatpersoners internetanvändning, användningen av digital teknik i företag och digitala offentliga tjänster.

Konnektiviteten har förbättrats i EU-länderna, men de snabbt ökande behoven kräver en vidareutveckling. Endast 17 EU-länder har reserverat tillräckliga radiofrekvenser för 5G-nät. Finland, Tyskland, Ungern och Italien har kommit längst när det gäller 5G-förberedelser.

När det gäller digital kompetens finns det generellt sett ännu utrymme för förbättringar, efter en stor del av EU:s befolkning (42 %) saknar grundläggande kunskaper om digitalisering. Men kompetensnivån är ändå hög i Finland: 76 % av befolkningen har åtminstone grundläggande digitala kunskaper.

Användningen av internet har ökat kraftigt under pandemin, men trenden kunde observeras redan före krisen: 85 % av alla människor använder internet minst en gång per vecka. Finland är etta med en andel på 93 %.

Digitaliseringen av företagen fortsätter och bland annat användningen av molntjänster ökar. Finländska företag använder molntjänster betydligt mer än företag i EU i genomsnitt (50 % i Finland mot 18 % i hela EU).

Digitala offentliga tjänster på områdena elektronisk förvaltning och elektronisk hälso- och sjukvård används också i ökande omfattning. De länder som klarar sig bäst inom detta delområde är Estland, Spanien, Danmark, Finland och Lettland.

Desi-rapporten 2020 är baserad på uppgifter för 2019. Därför omfattar Desi-indexet för 2020 och det beräknade genomsnittet för EU-länderna också Storbritannien.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1025

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
11 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland