Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 januari 2021Representationen i Finland

Finländare med och utvecklar lyftteknik i fusionsenergiprojektet Iter

I Cadarache i södra Frankrike pågår världens största fusionsenergiprojekt Iter, under deltagande av sammanlagt 35 länder. Syftet är att belägga fusionens effektivitet i energiproduktionen. Också finländska ingenjörer har deltagit i utvecklingen av...

Tammerfors universitet, Fluiconnecto Oy och Tamlink Oy har tillsammans arbetat med utveckling, tillverkning och testning, och de deltagande ingenjörerna har lyckats skapa en första prototyp som uppfyller Iters krav. I detta system samverkar 16 små, snabba och enkla digitala ventiler, vilket gör det mer uthålligt och motståndskraftigt än ett system med en enda ventil. Det av EU bildade gemensamma företaget för fusionsenergi (F4E) bidrar med 45 procent av finansieringen av projektet, vars kostnad för närvarande beräknas uppgå till 22 miljarder euro.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!KC73Uc

Översikt

Publiceringsdatum
18 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland