Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli1. kesäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Suomalainen Spinnova soveltaa kiertotaloutta tekstiilituotantoon

Spinnova

Euroopan komissio julkaisi 30.3.2022 kiertotalouden ehdotuspaketin, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on muuttaa perustavanlaatuisesti tapaamme valmistaa ja kuluttaa tuotteita. Sen sijaan, että tuotteet valmistetaan neitseellisistä materiaaleista ja hävitetään niiden käyttöiän tultua täyteen, kiertotaloudessa pyritään käyttämään tuotteiden materiaaleja uudelleen mahdollisimman monesti. Näin vähennetään sekä raaka-aineiden kulutusta että syntyvän jätteen määrää.

Paketti sisältää myös ehdotuksen Euroopan tekstiilistrategiaksi. Tekstiilien kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen niin Euroopassa kuin myös maailmanlaajuisesti. Tekstiilien kulutuksen kasvaessa voimakkaasti myös materiaalien kulutus lisääntyy ja luonnonvaroja tarvitaan yhä enemmän. Yksi strategian tavoitteista on edistää kierrätyskuitujen käyttöä tekstiileissä ja tehdä niistä helpommin korjattavia ja kierrätettäviä.

Kiertotalous luo uudenlaista liiketoimintaa, joka tukee myös EU:n linjaamia tavoitteita. Suomalainen Spinnova on kehittänyt teknologian, jonka avulla kierrätyskelpoista tekstiilikuitua voidaan valmistaa puusta ja selluloosapitoisesta jätteestä ilman haitallisia kemikaaleja ja ilmastopositiivisesti. Vuonna 2015 perustettu yhtiö tekee yhteistyötä tunnettujen vaatebrändien kanssa ja tähtää vaateteollisuuden mullistamiseen.

”Euroopassa on herätty hyvin tarpeeseen parantaa ympäristökestävyyttä. Monet yhtiöt ja brändit ovat tehneet julkisia sitoumuksia ympäristöystävällisemmistä toimintatavoista. EU:n sääntely – Green Deal, kiertotalouden toimintasuunnitelma ja viimeisimpänä tekstiilistrategia – on osaltaan kiihdyttänyt tätä kehitystä. Muutokseen tarvitaankin sekä vaatebrändien vapaaehtoisia toimia että regulaatiota”, toteaa Spinnovan toimintakonseptista vastaava Head of Concept Jarkko Havas.

Päästöjen minimoimisesta positiivisiin vaikutuksiin

Kun tarkastellaan tekstiiliteollisuuden ympäristökestävyyttä, huomio on usein ilmastopäästöissä, joista suurin osa syntyy materiaalin tuotannossa. Haasteita on kuitenkin muitakin, esimerkiksi tekstiilijätteen käsittely sekä tuotantovaiheessa että vaatteen käyttöiän päätyttyä. Havas painottaa, että vaikka on ehdottoman tärkeää päästä eroon negatiivisista vaikutuksista, joita seuraa päästöistä ilmaan, veteen tai maaperään, nyt on aika pohtia alan mahdollisia positiivisia vaikutuksia.

”Ajatellaan, että tuotannossa syntyvä tekstiilijäte käytetään ja kierrätetään mahdollisimman moneen kertaan, kuten kiertotalouteen kuuluu. Entä jos se voitaisiinkin sen jälkeen palauttaa luontoon esimerkiksi ravinteena?” hän pohtii.

Kiertotalouden näkökulmasta materiaalien valinta onkin avainasemassa. Se vaikuttaa muun muassa tuotannon päästöihin, kemikaalien tarpeeseen, veden kulutukseen ja lopputuotteen kierrätettävyyteen. Esimerkiksi puuvillan kasvatuksessa tarvitaan valtavasti vettä, ja toisaalta puuvillavaatteisiin joustavuuden parantamiseksi lisätyt keinokuidut usein estävät materiaalin kierrätyksen. Veden käytön vähentäminen ja kierto tuotantoketjussa on yksi tekstiilialan vastuullisuustavoitteista.

Luonto näyttää esimerkkiä

Spinnovan koko liiketoiminta perustuu kiertotalousajatteluun ja luonnonmukaisuuteen. Lähtökohtana oli yhden perustajan, nykyisen teknologiajohtajan, ajatus hämähäkin jäljittelystä: hämähäkin tavasta kutoa seittejä voisi ehkä ottaa mallia, ja samalla periaatteella voisi tehdä kuitua selluloosasta. Koko liiketoiminta rakentui tämän ajatuksen ympärille. Spinnovan pyrkimyksenä on tuottaa ratkaisuja juuri tekstiiliteollisuuden materiaalipäästöjen ongelmaan.

”Tähän asti yritys on keskittynyt teknologian kehittämiseen, ja nyt meillä on täysin uusi metodi, jota kukaan ei ole ennen käyttänyt. Haasteita on toki ollut – materiaalin on oltava sellaista, josta käyttäjät pitävät, joka tuntuu luonnolliselta ja muistuttaa sitä, mihin kuluttajat ovat tottuneet. Tässä olemme onnistuneet, ja ensi vuonna käynnistyy ensimmäinen kaupallisen skaalan tehdas. Se toimii kokonaan tuulienergialla, ja tehtaan tuottama hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon, joten tässäkin kiertotalouden periaatteet on huomioitu”, Havas kertoo.

Tarvitaan systeemitason muutos ja tiivistä yhteistyötä

Vaikka yksittäiset teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä esimerkiksi juuri tekstiilialan materiaalihaasteisiin, Havas peräänkuuluttaa laajempaa ajattelutavan muutosta ja yhteistyötä. Tarvitaan systeemitason muutos lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Yksittäiset yritykset voivat toimia suunnannäyttäjinä, mutta loppujen lopuksi kaikkien teknologioiden ja ratkaisujen on toimittava yhdessä.

”Esimerkiksi Spinnovan teknologialla voimme ottaa vastaan selluloosapitoista maatalousjätettä tai tekstiilijätettä, mutta se edellyttää, että on olemassa teknologiaa, joka tuottaa oikeanlaista kierrätysmateriaalia. Nämä haasteet pitää ratkaista yksi kerrallaan, koska jokainen vaihe on osa materiaalin kiertoa.”

Kiertotalous onkin luonteeltaan yhteispeliä: yhden jäte on toisen raaka-aine. Uudenlainen yhteistyö luo vastuullisia, entistä läpinäkyvämpiä arvoketjuja vaateteollisuuteen, mikä on brändeillekin kilpailuvaltti. Lisäksi EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä eli ns. taksonomia, jonka tavoitteena on luoda vastuullisuuskriteeristö rahoitukselle, toimii kannustimena – kiertotalouteen perustuvat hankkeet voivat saada helpommin ja edullisemmin rahoitusta.

”Olemme todella innoissamme tästä suunnasta, johon tekstiiliala on menossa. Teknologisten innovaatioiden, EU-tason sääntelyn ja tiiviin yhteistyön avulla pystymme löytämään ratkaisuja tekstiilialan ympäristöhaasteisiin”, Havas päättää.

Tiedot

Julkaisupäivä
1. kesäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto