Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 juni 2021Representationen i Finland

Det finländska företaget Pulsedeon utvecklar effektivare elbilsbatterier

Det finländska företaget Pulsedeon Ab, verksamt i Tammerfors och Ijo, utvecklar batteriteknik och tillverkningslösningar för nästa generation batterier. Företaget beviljades år 2020 EU-finansiering via europeiska innovationsrådets (EIC) Accelerator....

Med hjälp av finansieringen utreder Pulsedeon möjligheterna att utvidga den beläggningsteknik för batterier som företaget har utvecklat till användning inom industriell batteritillverkning. Finansieringen gör det möjligt att att bygga en demonstrator som grundar sig på industriell tillverkning. Tack vare demonstratorn kan man påvisa att beläggningsprocessen funkar och att produktkvaliteten håller måttet för behoven inom batteriindustrin. ”Vårt mål är att apparaten ska kunna installeras i vårt laboratorie- och teknikcenter i Ijo i början av nästa år”, berättar Pulsedeons VD Jari Liimatainen. En del av apparaterna som behövs för projektet placeras även ut på universitetets campus i Tammerfors.

Läs hela artikeln (på finska): https://europa.eu/!pV79hYh

Översikt

Publiceringsdatum
15 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland