Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 april 2021Representationen i Finland

Den europeiska bioekonomin 2050 – fyra olika framtidsscenarier

Bioekonomi omfattar alla ekonomiska och industriella sektorer som förlitar sig på förnybara biologiska resurser, såsom grödor, skog, fisk, djur och mikroorganismer, för att producera livsmedel, material, energi och tjänster. Bioekonomin utgör en...

EU:s strategi för bioekonomi från 2018 syftar till att utveckla en cirkulär och hållbar bioekonomi i Europa, som stärker kopplingen mellan ekonomin, samhället och miljön. kommissionens strategiska framsynsrapport för 2020 lyftes potentialen med en hållbar bioekonomi fram för att omvandla Europas jordbruks- och industribas och skapa nya jobb, samtidigt som våra naturresurser och ekosystem stärks. Kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation och det gemensamma forskningscentrumet (JRC) har gjort gemensam sak och låtit forskningsexperter ta fram olika framtidsscenarier på bioekonomiområdet. De presenterar nu fyra olika tänkbara scenarier för världen, Europa och bioekonomin år 2050.

Läs mer (på engelska): https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-bioeconomy-2050-four-foresight-scenarios

Översikt

Publiceringsdatum
15 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland