Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 november 2022Representationen i Finland

Strasbourgiin haussa määräaikainen tietotekniikka-asiantuntija

EU careers

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava EU:n virasto (eu-LISA) hakee siirtymänhallinnasta vastaavaan yksikköönsä määräaikaista tietotekniikka-asiantuntijaa (AD 5) Ranskaan Strasbourgiin. Työsopimus tehdään aluksi viideksi vuodeksi, mutta määräaika voidaan uusia. Hakijalla on oltava muun muassa erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito, vähintään kolmivuotista yliopistokoulutusta vastaava koulutus sekä hakuilmoituksessa esitettyjen kriteerien mukainen riittävä ammatillinen pätevyys. Haku järjestetään valintamenettelyllä, jonka läpäisseet hakijat kirjataan varallaololistalle. Lista on voimassa vähintään kolme vuotta, ja työpaikkaan valittavan henkilön lisäksi myös muille listalla oleville voidaan tarjota myöhemmin työpaikkaa eu-LISAssa. Haku päättyy 8. joulukuuta klo 12.59 Suomen aikaa.

Lue lisää: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=108

Översikt

Publiceringsdatum
29 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland