Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli29 marraskuu 2022Suomen-edustusto

Strasbourgiin haussa määräaikainen tietotekniikka-asiantuntija

EU careers

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava EU:n virasto (eu-LISA) hakee siirtymänhallinnasta vastaavaan yksikköönsä määräaikaista tietotekniikka-asiantuntijaa (AD 5) Ranskaan Strasbourgiin. Työsopimus tehdään aluksi viideksi vuodeksi, mutta määräaika voidaan uusia. Hakijalla on oltava muun muassa erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito, vähintään kolmivuotista yliopistokoulutusta vastaava koulutus sekä hakuilmoituksessa esitettyjen kriteerien mukainen riittävä ammatillinen pätevyys. Haku järjestetään valintamenettelyllä, jonka läpäisseet hakijat kirjataan varallaololistalle. Lista on voimassa vähintään kolme vuotta, ja työpaikkaan valittavan henkilön lisäksi myös muille listalla oleville voidaan tarjota myöhemmin työpaikkaa eu-LISAssa. Haku päättyy 8. joulukuuta klo 12.59 Suomen aikaa.

Lue lisää: https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=108

Tiedot

Julkaisupäivä
29 marraskuu 2022
Laatija
Suomen-edustusto