Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Presskommuniké9 november 2022Representationen i Finland

Livsmedelsförsörjning: kommissionen hanterar tillgången på gödselmedel till rimliga priser i EU och globalt

Fetilisers

Gödselmedel spelar en viktig roll för livsmedelsförsörjningen. Produktionen av och kostnaderna för gödselmedel är i stor utsträckning beroende av naturgas. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina påverkar globala mineralgödsel- och energikriser den globala livsmedelsförsörjningen och livsmedelspriserna. Därför lägger EU-kommissionen lägger i dag fram ett meddelande om att säkerställa tillgången på gödselmedel till rimliga priser.

Dagens meddelande från kommissionen innehåller många olika åtgärder och råd för att hantera de utmaningar som EU:s jordbrukare och industri samt utvecklingsländerna för tillfället står inför.

Behovet av att stärka den övergripande motståndskraften och hållbarheten hos våra livsmedelssystem på medellång och lång sikt hanteras också. Detta görs inom ramen för meddelandet Säkra livsmedelsförsörjningen, som antogs i mars 2022, från jord till bord-strategin och REPowerEU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet, som publiceras i sin helhet på svenska senare i dag: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6564      

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland