Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké1 juni 2023Representationen i Finland

Överträdelseförfaranden: EU-kommissionen skickar ett motiverat yttrande till Finland

EU-lippu

 

EU-kommissionen offentliggör i dag en sammanfattning av överträdelseförfarandena i juni. Sammanfattningen omfattar rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Kommissionen har beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Finland för underlåtenhet att på ett korrekt sätt införliva EU:s bestämmelser om bekämpande av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen i den nationella lagstiftningen.

EU-kommissionen har beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Finland för underlåtenhet att på ett korrekt sätt införliva EU:s bestämmelser om bekämpande av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (direktiv (EU) 2017/1371) i den nationella lagstiftningen.

Direktivet skyddar EU-budgeten genom harmoniserade definitioner, påföljder, jurisdiktionsregler och preskriptionstider med avseende på bedrägerier och andra brott som påverkar EU:s finansiella intressen. 

I december 2021 skickade kommissionen en formell underrättelse till Finland. Efter att ha granskat svaret slog kommissionen fast att Finland underlåtit att uppfylla skyldigheten om bestämmelser om juridiska personers skadeståndsansvar vid passiv korruption och förskingring.

Finland har nu två månader på sig att åtgärda de brister som kommissionen påtalat. Om Finland inte lämnar ett tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan mot landet i EU-domstolen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/inf_23_2707         

Läs mer om överträdelseförfaranden: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/MEMO_12_12

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio    

 

Översikt

Publiceringsdatum
1 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Finland