Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké19 maj 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Överträdelseförfaranden: Kommissionen uppmanar Finland och flera andra medlemsländer att till fullo införliva EU:s upphovsrättslagstiftning i nationell lagstiftning

Copyright

EU-kommissionen offentliggör i dag en sammanfattning av överträdelseförfarandena i maj. Sammanfattningen omfattar rättsliga åtgärder mot de medlemsländer som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Kommissionen har i dag beslutat att skicka motiverade yttranden till Finland samt till Bulgarien, Cypern, Grekland, Irland, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien och Slovakien för underlåtenhet att informera kommissionen om införlivandeåtgärder avseende upphovsrätt och närstående rättigheter som är tillämpliga på vissa onlinesändningar (direktiv (EU) 2019/789).

Dessutom har kommissionen i dag skickat motiverade yttranden till Finland samt till Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Grekland, Frankrike, Lettland, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien och Sverige för underlåtenhet att informera kommissionen om införlivandeåtgärder avseende upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (direktiv (EU) 2019/790).

Syftet med dessa två direktiv är att modernisera upphovsrättslagstiftningen för konsumenter och skapare för att dra största möjliga nytta av den digitala världen. Direktiven skyddar rättsinnehavare från olika sektorer och stimulerar skapande och spridning av mer innehåll av hög kvalitet. Dessutom leder de till ett större urval för användarna genom att överföringskostnaderna sänks och spridningen av radio- och tv-program underlättas i hela EU.

Medlemsländerna måste införliva lagstiftningen utan ytterligare förseningar, så att allmänheten, de kreativa sektorerna, pressen, forskare, utbildare och kulturarvsinstitutioner samt tjänsteleverantörer runtom i EU kan börja dra nytta av dem.

Den 23 juli 2021 inledde kommissionen överträdelseförfarandet genom att skicka formella underrättelser till de medlemsländer som inte hade meddelat fullständigt införlivande av de två direktiven. Kommissionen följde i dag upp med motiverade yttranden till de ovannämnda medlemsländerna.

Finland och de andra berörda medlemsländerna har nu två månader på sig att avhjälpa situationen och anta nationella införlivandeåtgärder för båda direktiven. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen. Läs mer i pressmeddelandet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/INF_22_2548   

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland