Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké18 maj 2022Representationen i Finland

REPowerEU: En plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen

Tuulivoima

Onsdagen den 18 maj lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen, som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Europas energisystem måste ställas om av två brådskande skäl. För det första måste EU:s beroende av ryska fossila bränslen upphöra. De används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU närmare 100 miljarder euro per år. För det andra måste klimatkrisen åtgärdas.

 

Genom att agera tillsammans kan EU:s medlemsländer snabbare fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen. Hela 85 procent av invånarna i EU anser att EU bör minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt, som stöd för Ukraina. Åtgärderna i REPowerEU-planen kan bidra till att detta mål uppnås, genom energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen och ett snabbare införande av förnybara energikällor som ersättning för fossila bränslen i bostäder, industrin och elproduktion.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3131

Översikt

Publiceringsdatum
18 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland