Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel26 januari 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Webbplatsen strukturfonder.fi har förnyats så att den motsvarar den nya programperioden

EU-lippu

Webbplatsen strukturfonder.fi samlar information om den nya programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik på ett ställe och riktar sig till alla som arbetar med eller är intresserade av EU:s regional- och strukturpolitik. På webbplatsen finns bland annat anvisningar för ansökan om stöd och information om stödtagarna samt projektresultaten. I delen ”Verksamhet i regionerna” finns regionvis information om aktuella frågor som hänför sig till den nya programperioden, prioriteringarna i de utvecklingsåtgärder som finansieras på landskapsnivå samt ansökan om finansiering. EU:s regional- och strukturpolitiska program ”Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027” syftar till att reformera näringsstrukturen i regionerna, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från tre fonder som kompletterar varandra: Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Fonden för en rättvis omställning (FRO). Webbplatsen strukturfonder.fi finns på finska och svenska.

Läs mer: https://tem.fi/sv/-/webbplatsen-strukturfonder.fi-har-fornyats-sa-att-den-motsvarar-den-nya-programperioden

 

Översikt

Publiceringsdatum
26 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland