Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 oktober 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Bankpaketet 2021: Nya EU-regler för mer motståndskraftiga banker och bättre beredskap för framtiden

EU-kommissionen antar i dag en översyn av EU:s bankregler – kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet. De nya reglerna ska göra EU:s banker mer motståndskraftiga mot potentiella ekonomiska chocker i framtiden. De ska också bidra till...

I och med dagens lagpaket slutförs införlivandet av Basel III-överenskommelsen i EU. Överenskommelsen ingicks av EU och G20-länderna i Baselkommittén för banktillsyn. Syftet var att göra bankerna mer motståndskraftiga mot potentiella ekonomiska chocker. Dagens lagförslag är det sista steget i denna reform av bankregleringen.

Paketet består av följande delar:

Genomförandet av Basel III – stärka motståndskraften mot ekonomiska chocker

Dagens paket införlivar den internationella Basel III-överenskommelsen. Syftet är framför allt att se till att de ”interna modeller” som bankerna använder för att beräkna sina kapitalkrav inte underskattar riskerna, utan att kapitalkravet verkligen täcker dessa risker. Detta kommer i sin tur att göra det lättare att jämföra bankernas riskbaserade kapitalkvoter och därmed återställa förtroendet för dessa kvoter och för banksektorns stabilitet överlag.

Målet är att stärka motståndskraften, utan att väsentligt höja kapitalkraven. Den totala effekten på kapitalkraven begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Det innebär att EU:s banksektor kommer att vara konkurrenskraftig även framöver.

Hållbarhet – bankernas bidrag till den gröna omställningen

Att stärka bankernas motståndskraft mot så kallade ESG-risker (environmental, social and governance) är en viktig del av kommissionens strategi för en hållbar finansmarknad . Dagens förslag innebär att bankerna blir skyldiga att systematiskt identifiera, offentliggöra och hantera ESG-risker inom ramen för sin riskhantering. Det omfattar regelbundna klimatstresstester som ska utföras av både tillsynsmyndigheter och banker.

De föreslagna åtgärderna ska inte bara göra banksektorn mer motståndskraftig, utan även se till att den tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Skärpt tillsyn för att säkerställa välskötta banker inom EU och ett starkare skydd av den finansiella stabiliteten

Genom dagens paket får de myndigheter som utövar tillsyn över EU:s banker mer kraftfulla verktyg till sitt förfogande. Paketet innehåller tydliga, starka och balanserade regler som gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att ”lämplighetstesta” den högsta ledningen, dvs. att kontrollera om de har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att leda en bank.

Till följd av Wirecardskandalen ska tillsynsmyndigheterna dessutom få bättre verktyg för att övervaka fintechföretag, bland annat dotterföretag till banker. Denna utvidgade verktygslåda ska säkerställa en bra och ansvarsfull förvaltning av bankerna inom EU.

Lagpaketet harmoniserar EU:s regler för tredjelandsfilialer i EU och ger tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att hantera riskerna med sådana filialer, vars verksamhet inom EU har vuxit betydligt de senaste åren.

Vad händer nu?

Lagpaketet ska nu diskuteras i Europaparlamentet och rådet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_5401

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
27 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland