Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli27. lokakuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Pankkipaketti 2021: uusilla EU-säännöillä parannetaan pankkien häiriönsietokykyä ja valmistautumista tulevaisuuteen

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt EU:n pankkisääntöjen muutosehdotukset, jotka koskevat vakavaraisuusasetusta ja vakavaraisuusdirektiiviä. Uusilla säännöillä varmistetaan, että EU:n pankit selviytyvät paremmin mahdollisista tulevista talouden...

Tänään esitetyllä paketilla saatetaan päätökseen Basel III -sopimuksen sisällyttäminen osaksi EU:n lainsäädäntöä. EU ja sen G20-kumppanit ovat sopineet Basel III -sopimuksesta Baselin pankkivalvontakomiteassa parantaakseen pankkien kykyä selviytyä mahdollisista talouden häiriöistä. Tänään annetut ehdotukset ovat viimeinen vaihe pankkialan sääntöjen uudistamisessa.

Paketti koostuu seuraavista osista:

1. Basel III -sopimus osaksi EU:n lainsäädäntöä – parempi kyky sietää talouden häiriöitä

Tänään esitetyllä paketilla kansainvälinen Basel III -sopimus otetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä. Ehdotuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että käyttäessään pääomavaatimustensa laskemiseen ”sisäisiä malleja” pankit eivät aliarvioi riskejä ja että näiden riskien kattamiseen tarvittava pääoma on riittävä. Tämä puolestaan helpottaa riskiperusteisten vakavaraisuussuhdelukujen vertailua pankkien välillä, mikä palauttaa luottamusta näihin lukuihin ja koko pankkialan vakauteen.

Ehdotuksella pyritään vahvistamaan häiriönsietokykyä ilman, että pääomavaatimukset kasvavat merkittävästi. Pääomavaatimuksiin kohdistuva kokonaisvaikutus rajoitetaan välttämättömään, jotta EU:n pankkialan kilpailukyky säilyy.

2. Kestävyys – vihreän siirtymän edistäminen

Komission kestävän rahoituksen strategian keskeisenä osa-alueena on vahvistaa pankkialan kykyä sietää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä (ESG-riskejä).

Tänään annetussa ehdotuksessa edellytetään, että pankit järjestelmällisesti osana riskienhallintaansa määrittävät ESG-riskit, julkistavat ne ja hallitsevat niitä. Tähän sisältyvät sekä valvojien että pankkien toteuttamat säännölliset ilmastostressitestit.

Ehdotetuilla toimenpiteillä paitsi parannetaan pankkialan häiriönsietokykyä myös varmistetaan, että pankit ottavat kestävyysnäkökohdat huomioon.

3. Vahvempi valvonta – EU:n pankkien moitteettoman johtamisen varmistaminen ja rahoitusvakauden parempi suojaaminen

Tänään esitetty paketti tarjoaa EU:n pankkien valvojille paremmat työvälineet. Siinä esitetään selkeät säännöt soveltuvuusarvioinneille, joiden avulla valvojat selvittävät, onko ylemmällä henkilöstöllä pankin johtamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Lisäksi WireCard-skandaalin seurauksena valvojat saavat nyt paremmat välineet valvoa rahoitusteknologia-alan konserneja ja pankkien tytäryhtiöitä. Parannetulla välineistöllä varmistetaan EU:n pankkien terve ja varovainen johtaminen.

Paketilla yhdenmukaistetaan EU:n ulkopuolisten pankkien sivuliikkeitä koskevia EU:n sääntöjä, minkä ansiosta valvojat voivat paremmin hallita sivuliikkeisiin liittyviä riskejä.

Seuraavat vaiheet

Lainsäädäntöpaketti siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_5401

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
27. lokakuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto