Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote25. marraskuuta 2021Suomen-edustusto

Pääomamarkkinaunioni: Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä Euroopan pääomamarkkinoiden vahvistamiseksi

Capital Markets Union 2021

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla parannetaan yritysten kykyä hankkia pääomaa kaikkialla EU:ssa ja varmistetaan, että eurooppalaiset saavat parasta mahdollista vastinetta talletuksilleen ja sijoituksilleen.

Sitoumustensa mukaisesti komissio ehdottaa toimenpiteitä Euroopan pääomamarkkinoiden vauhdittamiseksi. Niillä autetaan Euroopan taloutta elpymään koronakriisistä ja edistetään digitaalista ja vihreää siirtymää. Lisäksi komissio on julkaissut tiedonannon, jossa esitetään toimet, joita se aikoo ensi vuonna toteuttaa markkinoiden edistämiseksi.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on luoda EU:hun todelliset pääoman sisämarkkinat. Tavoitteena on, että sijoitukset ja talletukset liikkuvat jäsenmaiden välillä, mikä hyödyttää kansalaisia, sijoittajia ja yrityksiä riippumatta siitä, mihin ne ovat Euroopan unionissa sijoittuneet.

Tänään annetuilla ehdotuksilla varmistetaan, että sijoittajilla on paremmat mahdollisuudet saada yritys- ja kaupankäyntitietoja. Toimenpiteillä edistetään myös pitkäaikaisia sijoituksia ja tehdään sijoitusrahastojen myynnistä maasta toiseen helpompaa ja turvallisempaa.

Kaiken kaikkiaan tämänpäiväisillä ehdotuksilla parannetaan eurooppalaisten yritysten yhteyttä sijoittajiin ja yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Lisäksi laajennetaan vähittäissijoittajien sijoitusmahdollisuuksia ja yhdennetään EU:n pääomamarkkinoita.

Lainsäädäntöehdotuksissa ehdotetaan seuraavia:

  1. Eurooppalainen keskitetty palvelupiste (ESAP): tietoa sijoittajien saataville

ESAP on keskitetty palvelupiste, josta saa julkisia talous- ja kestävyystietoja eurooppalaisista yrityksistä ja sijoitustuotteista. Sen avulla lisätään yritysten näkyvyyttä sijoittajien keskuudessa, mitä kautta yritysten käytettävissä on useampia rahoituslähteitä.

  1. Eurooppalaisia pitkäaikaissijoitusrahastoja (ELTIF) koskevan asetuksen uudelleentarkastelu: myös vähittäissijoittajia kannustetaan pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Tänään hyväksytty uudelleentarkastelu lisää eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen houkuttelevuutta sijoittajien silmissä ja kasvattaa niiden roolia EU:n yritysten täydentävänä rahoituslähteenä. Lisäksi sijoittamisesta eurooppalaisiin pitkäaikaissijoitusrahastoihin tulee vähittäissijoittajille helpompaa, erityisesti siksi, että 10 000 euron vähimmäissijoituskynnys poistetaan. Samalla varmistetaan vahva sijoittajansuoja.

  1. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (AIFMD) uudelleentarkastelu

Tänään esitetyt muutokset lisäävät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoiden tehokkuutta ja yhdentymistä. Ehdotuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka koskevat yrityksille lainoja myöntäviä rahastoja. Tämä helpottaa reaalitalouden luototusta, parantaa sijoittajansuojaa ja varmistaa rahoitusvakauden. Myös tehtävien siirtämistä koskevia sääntöjä selvennetään.

Esitetyillä muutoksilla varmistetaan, että valvojat saavat EU:ssa riittävästi tietoa ja koordinoivat toimintaansa, mikä parantaa sijoittajansuojaa ja rahoitusvakautta.

  1. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (MiFIR) uudelleentarkastelu: lisätään läpinäkyvyyttä ottamalla käyttöön eurooppalainen konsolidoitujen kaupankäyntitietojen järjestelmä, jotta kaupankäyntitiedot ovat helpommin kaikkien sijoittajien saatavilla

Tänään tehdyt muutokset EU:n kaupankäyntisääntöihin lisäävät pääomamarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Niillä otetaan käyttöön eurooppalainen konsolidoitujen kaupankäyntitietojen järjestelmä, josta sijoittajat saavat lähes reaaliaikaisesti osakkeita, joukkolainoja ja johdannaisia koskevia kaupankäyntitietoja kaikista EU:n kauppapaikoista. Tähän saakka nämä tiedot ovat olleet vain muutamien ammattimaisten sijoittajien saatavilla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6251

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. marraskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto