Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 juli 2023Representationen i Finland

Our Baltic-konferensen: EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius och ministrar träffas i september för att förbättra tillståndet i Östersjön

Our Baltic
Our Baltic ‑konferenssin Liettuan Palangassa 29. syyskuuta

Östersjön är fortfarande ett av världens mest förorenade hav. Mot bakgrund av det allvarliga läget anordnar EU-kommissionen en andra Our Baltic-konferens i Palanga, Litauen, den 29 september. Ministrar från åtta östersjöstater, inbegripet Finland, deltar i konferensen.

EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius, som ansvarar för miljö, hav och fiske, närvarar under konferensen. Han och de deltagande ministrarna kommer att diskutera vad som har uppnåtts sedan den första Our Baltic-konfeensen 2020 och vad som bör göras för att förbättra tillståndet i Östersjön. De kommer bland annat att diskutera hur man kan främja den så kallade blå ekonomin, framför allt havsbaserad vindkraft och vattenbruk.

Under konferensen ägnas även särskild uppmärksamhet åt oexploderad ammunition i Östersjön sedan världskrigen. På havsbottnen finns cirka 300 000 ton oexploderad ammunition, som både förorenar vattnet och förhindrar utvecklingen av den ekonomiska verksamheten i Östersjön.

Läs mer:

Webbplatsen för Our Baltic-konferensen 2023

Webbplatsen för Our Baltic-konfeensen 2020

Översikt

Publiceringsdatum
24 juli 2023
Upphovsman
Representationen i Finland