Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel21 oktober 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Representationens tillförordnade chef, Maria Kokkonen: Ode till glädjen att läsa och diskutera!

Hej bästa läsare! Vet du vad veckans ämne i mitt lilla inlägg är? Jo, läsning!EU-kommissionens representation i Finland har aktivit deltagit i arbetet med att skapa ett Europe Readr-utrymme vid informationsstället EU@Ode i centrumbiblioteket Ode i...

För kommissionen är det oerhört viktigt att främja en dialog med medborgarna för att skapa en gemenskapskänsla i EU. Just därför ger den pågående konferensen om Europas framtid olika möjligheter att på gräsrotsnivå föra diskussioner med européerna och sätta deras tankar, åsikter och förhoppningar i centrum. Av denna orsak var det särskilt glädjande att vi denna vecka fick vara med och arrangera en paneldebatt om läskulturen i samband med Europe Readr-projektet. Paneldebatten hölls i centrumbiblioteket Ode – helsingforsbornas eget offentliga vardagsrum – och streamades på nätet: https://youtu.be/oRZV9u2gGEE .

Ämnet som diskuterades av panelen var ”The Future of Living”, alltså framtidens boende. Vid sidan av läskulturens roll i framtidens boende diskuterades även det europeiska Bauhaus-initiativet . Experter från ett brett spektrum av områden deltog i paneldebatten: författaren och skådespelaren Andreas Jungwirth, arkitekten Charlotte Nyholm (medlem i Vapaa Collective och en av skaparna av Readr-installationen vid informationsstället EU@Ode), författaren Drago Jančar, konstnären Kaarina Kaikkonen, Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet och professor vid Aalto-universitetet, och Samu Eeve, informatör vid Ode.

Det vore trevligt att anordna mer av just denna typ av vardagsrumsdiskussioner för allmänheten, nu när det äntligen är möjligt att träffas fysiskt igen!

Riitta Kaivosoja, överdirektör på utbildnings- och kulturministeriet, var på plats under paneldebatten. Hon konstaterade följande, som man inte kan annat än hålla med om: ”Att uppmuntra människor till att läsa – framför allt unga – är livsviktigt för vårt lands och Europas framtid. Läsning är även en av hörnstenarna i vår kulturpolitik.”

Framför allt den slovenska författaren Drago Jančars ord etsade sig fast i mitt minne: ”Vår framtid är avhängig av förståelsen för gångna händelser.” Det sägs ju som bekant att den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det. Förståelsen för det förflutna, liksom en livlig medborgardialog och en rik läskultur bör vi upprätthålla – och biblioteken ger oss en naturlig plats för just det. Vi ses alltså på biblioteken i läsandets och medborgardebattens tecken framöver!

Översikt

Publiceringsdatum
21 oktober 2021
Upphovsman
Representationen i Finland