Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote21. tammikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

NextGenerationEU-väline: Euroopan komissio maksaa Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen

NextGenerationEU-väline

Euroopan komissio on tänään maksanut Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen, joka on 13 prosenttia Suomelle elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettävästä kokonaisrahoituksesta. Ennakkorahoituksella tuetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvien keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden käynnistämistä.

Komissio hyväksyy seuraavat maksut Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella. Suomen on määrä saada suunnitelman perusteella avustuksia yhteensä 2,1 miljardia euroa.

Tuetaan perustavanlaatuisia investointeja ja uudistushankkeita

Elpymis- ja palautumistukivälineen avulla rahoitettavien investointien ja uudistusten odotetaan tuovan Suomen talouteen ja yhteiskuntaan merkittäviä muutoksia. Toteutettaviin hankkeisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Vihreän siirtymän toteuttaminen: Suomen suunnitelmalla tuetaan vihreää siirtymää 319 miljoonan euron investoinneilla energia-alan hiilestä irtautumiseen eli energian siirtoon ja jakeluun ja uusiin energiateknologioihin. Esimerkiksi 156 miljoonalla eurolla tuetaan vedyn arvoketjussa tehtäviä investointeja vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyödyntämiseen. Investoinneilla pyritään edistämään Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä tukemalla uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa energian tuotannossa ja käytössä.
  • Digitaalisen muutoksen tukeminen: Suunnitelmassa tuetaan digitaalista muutosta 50 miljoonan euron investoinneilla ja uudistuksilla nopean laajakaistainfrastruktuurin käyttöön ottamiseksi eri puolilla maata. Näin parannetaan viestintäyhteyksien laatua ja saatavuutta sellaisilla alueilla, joilla tällaisia yhteyksiä ei tarjota pelkästään markkinamekanismien perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen digitaalisia innovaatioita tuetaan 100 miljoonalla eurolla.
  • Taloudellisen ja sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistaminen: Suunnitelmalla vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista selviytymiskykyä osoittamalla 90 miljoonaa euroa julkisten työvoimapalvelujen uudistukseen työllisyysasteen nostamiseksi. Terveyspalvelujen prosessien sujuvoittamiseen, nopeampaan ja yhdenvertaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen edistämiseen osoitetaan 260 miljoonaa euroa.

Taustaa

Komissio on kesäkuusta 2021 alkaen hankkinut NextGenerationEU-välineeseen 71 miljardia euroa EU:n pitkäaikaisten joukkovelkakirjojen kautta. Tästä 12 miljardia euroa on otettu käyttöön ensimmäisen NextGenerationEU-välineen vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskun kautta. Komissio julkaisi 14. joulukuuta varainhankintasuunnitelmansa, joka kattaa vuoden 2022 alkupuoliskon. Suunnitelman mukaan tammi-kesäkuussa 2022 lasketaan liikkeeseen 50 miljardia euroa EU:n pitkäaikaisia joukkovelkakirjoja. Niitä täydennetään lyhytaikaisilla EU:n velkasitoumuksilla. Lisäksi komissiolla on nyt noin 20,5 miljardia euroa EU:n velkasitoumuksia.

Elpymis- ja palautumistukiväline on keskeinen osa NextGenerationEU-välinettä, josta on tarkoitus myöntää EU:n jäsenmaille 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseen. Suomen suunnitelma on osa EU:n ennennäkemättömiä toimia, joiden avulla jäsenmaita autetaan selviytymään covid-19-kriisistä entistä vahvempina edistämällä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja lujittamalla yhteiskuntiemme selviytymiskykyä ja yhteenkuuluvuutta.

Komission jäsenet kommentoivat asiaa seuraavasti:

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen: ”Tämä NextGenerationEU-välineen ensimmäinen maksuerä on Suomelle ja suomalaisille loistava uutinen. Kyseessä on esimerkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta parhaimmillaan: ennakkorahoitus on osa 2,1 miljardin euron kokonaistukea, jonka avulla Suomi voi edistää digitaalista muutosta, vaurautta ja kasvua planeettamme rajallisten resurssien puitteissa. Siksi EU tukee Suomen investointeja puhtaaseen energiaan ja teollisuuden vähähiilistämiseen. EU tukee Suomea myös tulevina vuosina sen varmistamiseksi, että suunnitelman koko potentiaali saadaan hyödynnettyä.

Johannes Hahn, budjetista ja hallinnosta vastaava komission jäsen: ”Rahoitusmarkkinoilta hankittavilla NextGenerationEU-välineen varoilla tuetaan digitaalista muutosta ja vihreää siirtymää EU-maissa, ja Suomelle nyt maksettava ennakkorahoitus on tästä hyvä esimerkki. Olen varma, että Suomen kansalaiset ja yritykset ja koko suomalainen yhteiskunta hyötyvät näistä perustavanlaatuisista investoinneista ja hankkeista.

Talouspolitiikasta vastaava komissaari Paolo Gentiloni: ”Suomi saa tänään elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa varten 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen. Suomen suunnitelmassa painotetaan vahvasti vihreää siirtymää, sillä 50 prosenttia sen kokonaismäärärahoista on osoitettu ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämä auttaa Suomea toteuttamaan kunnianhimoisen tavoitteensa hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä parannetaan Suomen jo ennestään vahvaa digitaalista kilpailukykyä. Pidän erityisen myönteisenä sitä, että Suomen suunnitelmassa painotetaan vahvasti sosiaalisia näkökohtia, kuten työllisyysasteen nostamista, nuorisotyöttömyyden vähentämistä ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden parantamista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_430

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
21. tammikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto