Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 mars 2022Representationen i Finland

Hur kommer hälsodata att utnyttjas i framtiden? Delta i undersökningen!

Terveystiedot
Copyright Topias Dean/Sitra

Det är lätt att tänka att hälsodata bara är de uppgifter som samlas in om oss i samband med läkarbesök och vård. För närvarande används våra hälsouppgifter förvisso främst för våra vårdbehov, men genom att använda hälsodata på ett bättre sätt kan vi även förebygga sjukdomar och behandla dem mer effektivt. Hälsodata utnyttjas redan nu för detta ändamål, men det behövs mer hälsodata. Sitra genomför en undersökning inom ramen för TEHDAS-projektet (Joint Action Towards the European Health Data Space), som Sitra samordnar, för att ta reda på hur respondenterna anser att deras hälsodata bör användas, vem som kan använda sig av dem och till gagn för vem. Resultaten av undersökningen kommer att användas i TEHDAS-projektets rekommendationer till EU-kommissionen och EU:s medlemsländer angående vilken roll medborgarna borde ha i användningen och distributionen av hälsodata. Enkäten finns på engelska, franska och nederländska. Delta i undersökningen senast den 4 april.

Läs mer: https://www.sitra.fi/sv/artiklar/hur-utnyttjas-halsouppgifter-i-framtiden-svara-pa-enkaten/

 

Översikt

Publiceringsdatum
10 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland