Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 augusti 2022Representationen i Finland

Jordbruksföretagare utvecklar ett hållbart jordbruk för att stävja klimatförändringarna

Maatila 2030 -hanke
Kuvassa vasemmalta: Kati Partanen (Savonia), Kaisa Hyvönen (Savonia), Anne-Mari Heikkinen (MTK-Pohjois-Savo) (vieressä hänen poikansa Lauri Mönkkönen), Juho-Heikki Kauppinen (ProAgria Itä-Suomi) ja Jenna Hartojoki (YSAO). Copyright: Kati Partanen

Klimatförändringarna förändrar jordbruket nu och i framtiden. Jordbruket och landsbygden har en viktig roll att spela för att stävja klimatförändringarna, eftersom både skördar och landsbygdens skogar binder koldioxid. Samtidigt står jordbruket för 10 procent av EU:s växthusgasutsläpp. I Norra Savolax har man tagit sig an de utmaningar som klimatförändringarna medför och skolningsbehoven bland landsbygdsföretagare inom ramen för projektet Maatila 2030 (Jordbruksföretag 2030). Genom projektet har en e-lärandeplattform skapats, där jordbruks- och landsbygdsföretagare och andra aktörer på jordbruksområdet kan nätverka och fortbilda sig. Webbplatsen Laari har skapats och där samlas allt material som skapas under projektets gång. På webbplatsen informeras det även om kommande utbildningar. ”Jordbruksföretagarna har uttryckligen önskat att det ska vara lätt att hitta information om utbildningar och material. På webbplatsen lägger vi upp intressant material och vårt mål är att även i fortsättningen dra nytta av bästa praxis”, berättar Kati Partanen, projektchef på yrkeshögskolan Savonia.

Läs hela artikeln (på finska): https://europa.eu/!kpKBHw

Översikt

Publiceringsdatum
23 augusti 2022
Upphovsman
Representationen i Finland