Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel8 juni 2022Representationen i Finland

Det EU-finansierade kraftledningsprojektet Aurora Line ger mer el i Finland och Sverige

Aurora Line
Copyright Unsplash/Thomas Despeyroux

Finland och Sverige köper och säljer el sinsemellan på en gemensam elmarknad. För närvarande finns det fyra elöverföringsledningar mellan länderna. Det räcker dock inte alltid till för att överföra all el som behövs. Nu byggs en elöverföringsledning till inom ramen för Aurora Line-projektet, som har fått stöd från Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Större kapacitet främjar investeringar i förnybara energikällor, bidrar till att minska elpriserna och förbättrar försörjningstryggheten av el. ”Finland importerar nuförtiden el via överföringsledningar från Estland och Sverige. I och med att vindkraften ökar och Olkiluoto 3 fullt ut har tagits i bruk, kan vi även mycket väl sälja el tillbaka. Eftersom vädret och produktionssituationen alltid varierar är det bra med en ny överföringsledning, som medför större försörjningstrygghet”, säger Keijo Välimaa, som ansvarar för kraftledningsprojekt vid överföringsföretaget Fingrid.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!qtQCrv

Översikt

Publiceringsdatum
8 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland