Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli8. kesäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Lisää virtaa Ruotsista Suomeen ja toisinpäin: EU-rahoitusta saanut Aurora Line tukee uusiutuvan energiantuotannon kasvattamista ja halvempia kuluttajahintoja

Aurora Line
Copyright Unsplash/Thomas Despeyroux

Suomi ja Ruotsi ostavat ja myyvät toisilleen sähköä yhteisillä sähkömarkkinoilla. Maiden välillä kulkee nykyisin neljä sähkönsiirtolinjaa, joiden kapasiteetti ei kuitenkaan aina riitä siirtämään tarvittavaa sähkön määrää. Aurora Line -projektissa siirtoyhteyksiä rakennetaan yksi lisää. Suurempi kapasiteetti tukee investointeja uusiutuviin energiamuotoihin ja auttaa alentamaan sähkön hintaa.

Sähkö on modernin elämämme kannalta keskeinen energian muoto. Sähkö lämmittää taloja ja asuntoja talvella, pitää elintarvikkeet kylminä ja liikuttaa junia sekä yhä useampaa autoa ja bussia. Vihreän siirtymän osana etenevässä energiamurroksessa päästötöntä ja uusiutuvasti – esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimalla –  tuotettua sähköä tarvitaan yhä enemmän korvaamaan saastuttavia fossiilisia energialähteitä, kuten kaasua, öljyä ja hiiltä, joiden on määrä poistua käytöstä.

Sähkövirtoja ohjaavat sähkömarkkinat, joilla sähköä myydään ja ostetaan kysynnän ja tarjonnan mukaan. Suomi on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita. Se tarkoittaa sitä, että jos Suomessa on kylmä, mutta Ruotsissa on lämmintä, tuodaan jälkimmäisestä suomalaiskotien lämmitykseen tarvittavaa sähköä rajan ylittäviä sähkönsiirtolinjoja pitkin. Kun tilanne muuttuu, virtaa sähkö samoja suurjännitejohtoja pitkin Suomesta Ruotsiin.

Kun neljä linjaa ei riitä

Johtojen siirtokapasiteetti on kuitenkin rajoitettu. Tällä hetkellä erityisesti Suomessa tarvittaisiin usein enemmän virtaa kuin mitä kaikkiaan neljä nykyistä johtoa kykenevät välittämään. Aurora Line -projektissa rakennettavalla viidennellä sähkölinjalla pyritään ratkaisemaan tätä pulmaa lisäämällä siirtokapasiteettia.

”Viime vuosina on useasti käynyt niin, että Suomen ja Ruotsin väliset linjat ovat olleet tukossa samalla, kun sähköä olisi tarvittu lisää. Aurora Line parantaa sähkön toimitusvarmuutta tilanteessa, jossa energiamurroksen myötä sähkön tarve tulee tulevina vuosina vain kasvamaan”, kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajohtoprojekteista vastaava rakentamispäällikkö Keijo Välimaa kertoo.

Aurora Line -projektissa rakennettava uusi voimalinja on 380 kilometriä pitkä. Se ulottuu Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Muhoksen kirkonkylän kupeesta Keminmaalle ja ylittää valtakunnanrajan Ylitornion tienoilla. Ruotsin puolella sähkölinja jatkuu Tornionjoen rantatörmiltä Messaureen, joka sijaitsee Jokkmokkin kunnassa Pohjois-Ruotsissa. Uusien johtojen ohella projektissa rakennetaan yksi uusi sähköasema Suomen puolella ja laajennetaan kahta olemassa olevaa asemaa Ruotsissa.

”Aikataulun mukaan rakennustyöt alkavat valmistelevilla maaston raivaustöillä kesän aikana, ja ensi talvena toivomme pääsevämme pystyttämään jo voimajohtopylväitä. Hankkeen on määrä valmistua vuoteen 2025 mennessä”, Välimaa kertoo.

Projektia on suunniteltu yhteistyössä Fingridin ja ruotsalaisen sähköverkkoyhtiö Svenska Kräftnätin kanssa. Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEAlla on myös merkittävä rooli, sillä se rahoittaa noin puolet hankkeesta. Lisäksi hankkeelle on jo aiemmin suunnitteluvaiheessa myönnetty tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelman kautta.

Lisää uusiutuvaa sähköä ja halvempia kuluttajahintoja

Uusi linja tukee uusiutuvan energiatuotannon kasvattamista. Jos esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa ei tuule mutta Suomessa tuulee, voi uuden linjan myötä siirtää enemmän sähköä paikkaamaan virrantarvetta Ruotsissa, mikä lieventää sään vaikutusta sähköntuotantoon. Välimaa muistuttaa, että Suomi hyötyy ainakin aluksi linjan valmistuttua kasvaneesta siirtokapasiteetista Ruotsia enemmän.

”Ruotsissa sähkön markkinahinta on yleisesti ollut halvempi, mutta sieltä ei ole saatu kapasiteettirajoitteiden vuoksi siirrettyä tarpeeksi sähköä Suomeen. Uuden linjan myötä sähkön hinnan odotetaan tasapainottuvan, mikä tarkoittaa Suomessa halvempia sähkönhintoja. Tästä hyötyvät niin teollisuus kuin kuluttajatkin”, Välimaa kertoo.

Viides siirtolinja tukee osaltaan myös sähkön tuotantovarmuutta.

”Suomeen tuodaan nykyisin sähköä siirtolinjoilla Virosta ja Ruotsista. Kasvavan tuulivoiman määrän ja Olkiluoto 3:n täysimittaisen käyttöönoton myötä voimme alkaa myös hyvin myymään sähköä takaisinpäinkin. Sää- ja tuotantotilanteet kuitenkin aina vaihtelevat, ja sen vuoksi uusi siirtolinja tukee energiansaannin varmuutta”, Välimaa toteaa.

Tiedot

Julkaisupäivä
8. kesäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto