Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 april 2021Representationen i Finland

Har du frågor om EU?

Vill du delta i diskussionen om Europas framtid? Vill du ta del av festligheterna kring Europadagen? Undrar du överlag över något som gäller EU? Nu finns det en ypperlig möjlighet att både delta i diskussioner och festligheter, och få svar på dina...

Du hittar de finländska Europa direkt-kontorens kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/finland/services/contact-points_fi

Europa direkt-kontoren anordnar olika EU-relaterade evenemang på sitt respektive geografiska område samt besöker skolor och olika utbildningsanstalter, delar ut informationsmaterial om EU, deltar i diskussioner om EU och förmedlar budskap från gräsrötterna till EU-kommissionen. Dessutom informerar kontoren finländarna om kommissionens och Europaparlamentets politiska prioriteringar.

Vem erbjuder denna service?

I Finland är det fem landskapsförbund och tre Leader-grupper som sköter om Europa direkt-verksamheten. Majoriteten av dessa informationskontor har redan haft detta uppdrag under den innevarande perioden, så de är redan förtrogna med arbetet. Under maj månad kommer vi att presentera personalen på informationskontoren på representationens sociala medier. Följ oss på dessa kanaler!

Coronapandemin har påverkat oss alla på många olika sätt. Det nya Europa direkt-nätverket kommer knappast att kunna inleda sin verksamhet med fysiska evenemang, utan snarare virtuella sådana. Men vi är optimistiska och ser ljuset i slutet av tunneln. Ni kommer säkert att få träffa personalen på informationskontoren ”på riktigt” framöver – vid evenemang, under seminarier, på torg eller vid något kulturevenemang. Och ni kan givetvis alltid ringa eller mejla dem.

Verksamhetsperioden för det nuvarande Europa direkt-nätverket löper ut den 30 april 2021. EU-kommissionen uppmanade för ett tag sedan, inom ramen för en förslagsinfordran, olika organisationer att ansöka om att få ta hand ett Europa direkt-kontoren under perioden 1.5.2021–31.12.2025. Detta resulterade i 424 Europa direkt-kontor, som kommer att vara verksamma under ovan nämnda period.

För EU-kommissionens representation i Finland är dessa partner guld värda och vi har alltid haft ett nära samarbete med Europa direkt-kontoren. Samarbetet mellan informationskontoren och andra aktörer på respektive geografiska område har också alltid fungerat väl. Dessutom samarbetar kontoren sinsemellan. Deras arbete uppskattas på många håll, inte minst av EU-kommissionärerna i Bryssel.

För representationens del är det Susanna Wasenius som ansvarar för nätverkets arbete i Finland. Tveka inte att höra av dig till henne, om du har några frågor eller vill ha tilläggsinformation.

Hela representationen ser ivrigt fram emot samarbetet med det nya Europa direkt-nätverket.

Varmt välkomna med, alla informationskontor, och lycka till med era nya utmaningar!

Maria Kokkonen, tillförordnad chef vid EU-kommissionens representation i Finland

Ismo Ulvila, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Finland

Susanna Wasenius, kommunikationsassistent vid EU-kommissionens representation i Finland

Översikt

Publiceringsdatum
29 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland