Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 november 2020Representationen i Finland

Utbildningsöversikten – viktigt att fokusera på grundläggande och digitala färdigheter

EU-kommissionen har publicerat sin årliga utbildningsöversikt, som innehåller en analys av hur utbildningen utvecklas i EU och medlemsländerna. Temat för 2020 års version är undervisning och lärande i den digitala tidsåldern.

Coronapandemin har tydliggjort hur viktigt det är med digitala lösningar i undervisning och lärande, och den har också påvisat de svagheter som finns. Trots medlemsländernas investeringar i digital infrastruktur för utbildning på senare år finns det fortfarande stora skillnader, både mellan och inom länder. Det råder en allmän uppfattning om att dagens ungdomar är en generation med medfödda digitala kunskaper, men undersökningar visar att många av dem inte alls har tillräckliga digitala färdigheter. Det gäller mer än 15 procent av eleverna i alla undersökta länder. I översikten framhålls även den kvarstående utmaningen att ge alla ungdomar grundläggande färdigheter. Ungefär en av fem 15-åringar har inte tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap för att kunna delta fullt ut i samhället.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2050

Översikt

Publiceringsdatum
12 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland